3 chương trình
THANH MIỆN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO NĂM 2O24
05/04/2024 17:04
5 0
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN BIỂN ĐẢO NĂM 2023

Ngày 05/4/2024, Ban Thường vụ Huyện đoàn Thanh Miện tổ chức hội nghị tuyên truyền về chủ quyền biển đảo cho 60 đoàn viên thanh niên. 

Tại hội nghị, đoàn viên thanh niên được tuyên truyền về tình hình chủ quyền biển đảo, biên giới hiện nay và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong việc tham gia bảo vệ và giữ gìn chủ quyền biển đảo của Việt Nam. 

Thông qua Hội nghị góp phần nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo; đẩy mạnh hoạt động hướng về biển, đảo gắn với các phong trào của Đoàn; khơi dậy truyền thống yêu nước, ý thức tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần đoàn kết trong đoàn viên, thanh niên. Đặc biệt là tình cảm và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.
Tags:bình luận

Tỉnh Đoàn Hải Dương

Địa chỉ: Số 342 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương
Điện thoại: 0123456789
Email: bchdoanhaiduong@gmail.com
© Bản quyền nội dung thuộc về Tỉnh Đoàn Hải Dương.