1. Công tác giáo dục
THANH MIỆN TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊ TRUYỀN PHỔ BIẾN NGHỊ QUYẾT, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT
17/03/2024 17:03
15 0
Ngày 17/3/2024, Huyện đoàn Thanh Miện tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn năm 2024.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, qua đó giúp mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên nắm vững những điểm mới, ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của các Nghị quyết, chủ trương, từ đó nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tinh thần tự giác, trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chức Đoàn, của cán bộ, đoàn viên trong triển khai thực hiện.
 
Tags:bình luận

Tỉnh Đoàn Hải Dương

Địa chỉ: Số 342 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương
Điện thoại: 0123456789
Email: bchdoanhaiduong@gmail.com
© Bản quyền nội dung thuộc về Tỉnh Đoàn Hải Dương.