Thanh niên tình nguyện
Ngày cao điểm tình nguyện xây dựng đô thị văn minh
12/03/2024 07:03
39 0
🌞{Tuổi trẻ huyện Tứ Kỳ sôi nổi tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày cao điểm tình nguyện xây dựng đô thị văn minh năm 2024}
🌱🌱Ngày 09/3/2024, tại 100% Đoàn xã, thị trấn đã đồng loạt ra quân hưởng ứng Ngày cao điểm tình nguyện xây dựng đô thị văn minh trong Tháng Thanh niên năm 2024. 🌱🌱Theo đó, nhiều hoạt động tình nguyện xây dựng đô thị văn minh được triển khai như: Triển khai làm vệ sinh các tuyến đường; xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định; thu gom và xử lý rác thải, trồng cây trên các tuyến đường; xây dựng công trình thanh niên ….
🌱🌱Các hoạt động đã phát huy vai trò xung kích tình nguyện của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Góp phần tạo được sự thay đổi tích cực, lan tỏa rộng rãi trong các đối tượng thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân, hướng tới việc hình thành ý thức tự giác về xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn, lành mạnh trong mỗi bạn trẻ, mỗi người dân.
Tags:bình luận

Tỉnh Đoàn Hải Dương

Địa chỉ: Số 342 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương
Điện thoại: 0123456789
Email: bchdoanhaiduong@gmail.com
© Bản quyền nội dung thuộc về Tỉnh Đoàn Hải Dương.