1. Công tác giáo dục
Nam Sách: tổ chức học tập chuyên đề theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đoàn viên, thanh niên năm 2024
05/06/2024 07:06
141 0
Chiều ngày 03/6/2024, BTV Huyện đoàn - Hội LHTN Việt Nam huyện tổ chức hội nghị học tập chuyên đề theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đoàn viên, thanh niên năm 2024 với chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách và dám hành động vì lợi ích chung” cho 80 đoàn viên, thanh niên năm 2024.
Tại Hội nghị, các bạn đoàn viên, thanh niên đã được báo cáo viên truyền đạt những nội dung về tầm quan trọng, mục đích của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lịch ích chung; nhấn mạnh việc mỗi đoàn viên, thanh niên phải tự tu dưỡng, rèn luyện để có đầy đủ phẩm chất, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh, dám đấu tranh, đấu tranh quyết liệt với tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Bên cạnh đó đoàn viên, thanh niên cũng tích cực trao đổi, thảo luận, đề xuất các giải pháp, cách làm hay để việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được hiệu quả, thực chất hơn.
Thông qua hoạt động này, đã góp phần nâng cao nhận thức trong đội ngũ đoàn viên, thanh niên, từ đó phát huy ý thức, trách nhiệm của bản thân, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thích
 
 
 
Bình luận
 
 
Chia sẻ
 
 
 
Tags:bình luận

Tỉnh Đoàn Hải Dương

Địa chỉ: Số 342 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương
Điện thoại: 0123456789
Email: bchdoanhaiduong@gmail.com
© Bản quyền nội dung thuộc về Tỉnh Đoàn Hải Dương.