Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
KIM THÀNH: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT, CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC VÀ NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬN, CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐOÀN
28/03/2024 07:03
9 0
Sáng ngày 27/3, tại Trung tâm Chính trị huyện, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền về các Nghị quyết, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn cho các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở và Bí thư Chi đoàn trực thuộc Đoàn các xã, thị trấn trong huyện.
          Sáng ngày 27/3, tại Trung tâm Chính trị huyện, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền về các Nghị quyết, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn cho các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở và Bí thư Chi đoàn trực thuộc Đoàn các xã, thị trấn trong huyện.

Việc triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền về các Nghị quyết, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn.
 

Theo đó, trong thời gian tới Ban Thường vụ Huyện đoàn Kim Thành chỉ đạo Đoàn các xã, thị trấn; Chi đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai và tổ chức học tập, tuyên truyền rộng rãi cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trong toàn huyện .
 
Tags:bình luận

Tỉnh Đoàn Hải Dương

Địa chỉ: Số 342 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương
Điện thoại: 0123456789
Email: bchdoanhaiduong@gmail.com
© Bản quyền nội dung thuộc về Tỉnh Đoàn Hải Dương.