Chuyển đổi số và hội nhập quốc tế
Hải Dương: Tổ chức hội nghị triển khai cuộc vận động 'Ứng xử văn minh trên không gian mạng' năm 2024
26/01/2024 11:01
30 0
Chiều 25/1, tại Trung tâm Hội nghị Đồng Xanh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức triển khai cuộc vận động “Ứng xử văn minh trên không gian mạng” cho cán bộ Đoàn chuyên trách trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Thắng,  Trưởng phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông.

Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ Đoàn đã được đồng chí Nguyễn Trọng Thắng tuyên truyền những nội dung về các tiêu chuẩn ứng xử văn minh trên không gian mạng, cũng như giải đáp của các thắc mắc về các quy chuẩn, cách sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, hiện đại.
 

Cuộc vận động “Ứng xử văn minh trên không gian mạng” được triển khai với mục tiêu nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đoàn viên, thanh thiếu niên về ý thức, trách nhiệm đối với việc ứng xử với những thông tin trên mạng xã hội, tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý mạng xã hội, nhận diện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các cá nhân lợi dụng Internet, đặc biệt là sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, kích động, chống phá Đảng, Nhà nước. Tạo môi trường cho đoàn viên, thanh thiếu niên chủ động thay đổi, điều chỉnh hành vi để tham gia các hoạt động trên không gian mạng an toàn, lành mạnh.

Trong năm 2024, nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Ứng xử văn minh trên không gian mạng”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục triển khai chỉ đạo 100% đoàn cấp huyện tuyên truyền về các nội dung, tiêu chuẩn trong ứng xử trên không gian mạng cho đoàn viên, thanh niên, tạo hiệu ứng lan tỏa, tích cực để mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên sẽ là một nhân tố tích cực trong triển khai cuộc vận động này.
bình luận

Tỉnh Đoàn Hải Dương

Địa chỉ: Số 342 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương
Điện thoại: 0123456789
Email: bchdoanhaiduong@gmail.com
© Bản quyền nội dung thuộc về Tỉnh Đoàn Hải Dương.