Thanh niên tình nguyện
GIA LỘC RA QUÂN NGÀY CHỦ NHẬT XANH TOÀN QUỐC LẦN THỨ NHẤT NĂM 2024
17/03/2024 07:03
20 0
Ngày 17/3/2024 theo sự chỉ đạo của BTV huyện đoàn 100% các TCCS đoàn trên toàn huyện tổ chức ra quân ngày Chủ nhật xanh.
Ngày 17/3/2024 theo sự chỉ đạo của BTV huyện đoàn 100% các TCCS đoàn trên toàn huyện tổ chức ra quân ngày Chủ nhật xanh.
Có thể là hình ảnh về 10 người, đài kỷ niệm và văn bản cho biết 'HUYỆN ĐOÀN GIA LỘC ĐOÀN TNCS HỒ» CHÍ MINH XÃ GIA TÂN ƯỞNG ỨNG NGÀY CHỦ NHẬT XANH Gia Tân, ngày 17 tháng 3năm 2024'Có thể là hình ảnh về 10 người, đền thờ và văn bản cho biết 'TRUNG TÂM NHÂTTÂN ĐOÀN TNCS HÃ CHÍ MINH XA NHẬT TÂN RA QUÂN "NGÀY CHỦ NHẬT XANH" NhậtTân,ngày17 ngày1 tháng 3 năm 2024 Tân,'Có thể là hình ảnh về 7 người và văn bảnĐợt ra quân có hơn 500 ĐVTN tham gia các hoạt động như dọn vệ sinh môi trường, dọn nghĩa trang liệt sỹ, vệ sinh cơ quan,... Đây là hoạt động thường xuyên của tuổi trẻ Gia Lộc nhằm góp phần vào việc cải tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường, đồng thời nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi và nhân dân trong các hoạt động bảo vệ môi trường vì an sinh xã hội.
Có thể là hình ảnh về 5 người, con cù lần, xe scooter, xe môtô, đường, đường phố và văn bảnbình luận

Tỉnh Đoàn Hải Dương

Địa chỉ: Số 342 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương
Điện thoại: 0123456789
Email: bchdoanhaiduong@gmail.com
© Bản quyền nội dung thuộc về Tỉnh Đoàn Hải Dương.