Hoạt động hội - đội
CHÍ LINH: Tổ chức kiểm tra, đánh giá nề nếp múa hát, tập thể dục giữa giờ và công tác vệ sinh, trang trí trường lớp năm học 2023-2024
05/04/2024 16:04
15 0
Trong 02 ngày, ngày 4 -5/4/2024, Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố phối hợp với phòng GD-ĐT Thành phố Chí Linh tổ chức chương trình kiểm tra, đánh giá nề nếp, múa hát, tập thể dục giữa giờ và công tác vệ sinh, trang trí trường lớp năm học 2023-2024 đối với cấp Tiểu học, TH&THCS trên địa bàn thành phố.
Trong 02 ngày, ngày 4 -5/4/2024, Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố phối hợp với phòng GD-ĐT Thành phố Chí Linh tổ chức chương trình kiểm tra, đánh giá nề nếp, múa hát, tập thể dục giữa giờ và công tác vệ sinh, trang trí trường lớp năm học 2023-2024 đối với cấp Tiểu học, TH&THCS trên địa bàn thành phố. Đây là chương trình có ý nghĩa quan trọng, giúp đánh giá sơ bộ những điểm được và mặt hạn chế trực tiếp đối với giáo viên TPT Đội và sự quan tâm chỉ đạo của Ban giám hiệu các nhà trường. Từ đó, làm cơ sở để bồi dưỡng và rèn luyện ý thức học sinh trong việc thực hiện nề nếp, nội quy trường học.
Tags:bình luận

Tỉnh Đoàn Hải Dương

Địa chỉ: Số 342 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương
Điện thoại: 0123456789
Email: bchdoanhaiduong@gmail.com
© Bản quyền nội dung thuộc về Tỉnh Đoàn Hải Dương.