Học tập
CHÍ LINH: HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HOÁ ĐỌC VIỆT NAM 21/4 NĂM 2024
15/04/2024 15:04
6 0
Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam với mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của sách. Khuyến khích mọi người đọc sách, hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức. Đồng thời góp phần nâng cao trình độ dân trí, phát triển văn hóa và con người Việt Nam.
Nhằm đẩy mạnh phong trào đọc sách trong đoàn viên, thanh niên, tôn vinh những giá trị của sách là “Văn hóa đọc”, khơi dậy lòng yêu sách, hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học của ĐVTN đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong đoàn viên thanh niên. Ngày 15/4/2024, Thành đoàn Chí Linh tổ chức hoạt động nâng cao văn hóa đọc cho đoàn viên Thanh niên tại trường THPT Chí Linh. Tại ngày sách các ĐVTN được tìm hiểu về ý nghĩa ngày sách; văn hóa đọc Việt Nam 21/4 và tìm hiểu các cuốn sách hay, ý nghĩa
 
Tags:bình luận

Tỉnh Đoàn Hải Dương

Địa chỉ: Số 342 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương
Điện thoại: 0123456789
Email: bchdoanhaiduong@gmail.com
© Bản quyền nội dung thuộc về Tỉnh Đoàn Hải Dương.