3 phong trào
BÌNH GIANG: TỔ CHỨC TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC SỐ CHO THANH NIÊN NĂM 2024
02/04/2024 21:04
26 0
Ngày 02/4/2024, BTV Huyện đoàn Bình Giang tổ chức tập huấn nâng cao năng lực số cho thanh niên năm 2024 với sự tham dự của 80 đồng chí cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Tại chương trình các đồng chí cán bộ Đoàn, ĐVTN được tập huấn về Chuyển đổi số gắn với công tác Đoàn, các chủ trương, chính sách, pháp luật về chuyển đổi số; hướng dẫn cài đặt, sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số như hướng dẫn sử dụng app Thanh niên Việt Nam, dịch vụ công trực tuyến, triển khai công tác phối hợp giữa tổ chức Đoàn và VNPT Bình Giang; tập huấn một số nghiệp vụ, app liên quán đến triển khai các dịch vụ mạng và Sim của VNPT.

Đây là chương trình quan trọng nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng, trách nhiệm, phát huy vai trò của ĐVTN về chuyển đổi số trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, là một trong những nội dung nghiệp vụ kỹ năng để đưa chuyển đổi công nghệ số vào công tác Đoàn cho đoàn viên thanh niên.

Tags:bình luận

Tỉnh Đoàn Hải Dương

Địa chỉ: Số 342 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương
Điện thoại: 0123456789
Email: bchdoanhaiduong@gmail.com
© Bản quyền nội dung thuộc về Tỉnh Đoàn Hải Dương.