1. Công tác giáo dục
BÌNH GIANG: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN LƯƠNG BẰNG (02/4/1904 - 02/4/2024)
02/04/2024 20:04
47 0
Ngày 02/4/2024, BTV Huyện đoàn tổ chức hội nghị tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (02/4/1904 - 02/4/2024)

Tại hội nghị đã ôn lại khái quát thân thế và sự nghiệp cố Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng. Đồng chí là một lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam, trong suốt cuộc đời hoạt động cao đẹp đồng chí là một tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về đạo đức cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư”.

Đây là hoạt động nhằm truyên truyền, giáo dục ĐVTN niềm tự hào, lòng kính yêu, tạo điều kiện để ĐVTN tìm hiểu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng, những đóng góp to lớn của ông đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta; qua đó củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…


Tags:bình luận

Tỉnh Đoàn Hải Dương

Địa chỉ: Số 342 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương
Điện thoại: 0123456789
Email: bchdoanhaiduong@gmail.com
© Bản quyền nội dung thuộc về Tỉnh Đoàn Hải Dương.