Thứ Ba, Tháng Chín 26, 2023
Trang chủTin tứcHải Dương: Phát huy hiệu quả từ mô hình Đoàn cơ sở...

Hải Dương: Phát huy hiệu quả từ mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” trên địa bàn tỉnh

Nhằm tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn cơ sở theo hướng thiết thực, hiệu quả và bám sát nhiệm vụ của địa phương, đơn vị; đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng và hoạt động Đoàn ở cơ sở đáp ứng yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay. Năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo 100% Đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” với nhiều giải pháp đem lại hiệu quả tích cực.
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Hướng dẫn số 18 – HD/TĐTN -TCKT, ngày 15/6/2018 về việc hướng dẫn xây dựng xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018 – 2022. Theo đó, xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” được dựa trên 03 tiêu chí: Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan. Đến đầu năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục ban hành Công văn số 805 – CV/TĐTN-TCKT ngayd 12/01/2022 về việc triển khai hướng dẫn xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động năm 2022 đến cấp huyện.
Việc thực hiện tiêu chí “Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị”, 100% Đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh đã triển khai thông qua hình thức: Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên, thanh thiếu niên kể cả các thông tin trên mạng xã hội (zalo, facebook, youtube…). Chủ động trong công tác quản lý đoàn viên: nắm chắc danh sách đoàn viên và cập nhật thường xuyên; có theo dõi, nhận xét đánh giá định kỳ hằng năm vào hồ sơ đoàn viên; thực hiện đầy đủ, đúng quy trình phát triển đoàn viên mới, chương trình Rèn luyện đoàn viên; quy trình chuyển sinh hoạt đoàn, trưởng thành đoàn, kỷ luật đoàn viên…; đồng thời, chủ động rà soát, thống kê, lập danh sách những đoàn viên, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trong đơn vị, đặc biệt thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo, thanh niên yếu thế để có kế hoạch giúp đỡ. Chủ động phổ biến tới từng đoàn viên và tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác dân tộc, tôn giáo; tình hình thế giới, trong nước, địa phương, đơn vị và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Chủ động chăm lo và bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị.
Với tiêu chí “Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác”, Đoàn cơ sở chủ động trong xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác của đơn vị nhằm cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo địa phương, đơn vị và của Đoàn cấp trên. Với chủ đề năm 2022“Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức”, ngay từ đầu năm, các cơ sở Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng, như tổ chức diễn đàn, hội diễn, viếng nghĩa trang liệt sỹ, chào cờ đồng loạt vào sáng thứ 2 hằng tuần… Đặc biệt, năm 2022 là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII của Đoàn, các cơ sở Đoàn đã chủ động xây dựng các công trình phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tính đến 15/11/2022, 357/357 Đoàn cơ sở đã triển khai, xây dựng 387 công trình thanh niên cấp cơ sở. Bên cạnh đó Đoàn cơ sở còn triển khai nhiều phong trào, hoạt động tình nguyện trong Chiến dịch tình nguyện mùa Đông, Xuân tình nguyện, Tháng thanh niên, Ngày chủ nhật xanh, Ngày thứ 7 tình nguyện, hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương…

Đoàn cơ sở triển khai Ngày chủ nhật xanh
Đoàn cơ sở triển khai Ngày thứ 7 tình nguyện
Đoàn cơ sở triển khai Ngày thứ 7 tình nguyện

Chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hằng năm của đơn vị; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị; triển khai thực hiện công trình, phần việc thanh niên. Chủ động chỉ đạo các chi đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn định kỳ. Chủ động xây dựng và phát triển tổ chức, đặc biệt trong việc thực hiện chủ trương 1+1 và chủ động trong kiểm tra, đánh giá, tự phê bình và phê bình; trong phát hiện, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến.

Đoàn cơ sở triển khai thực hiện Công trình Thanh niên
Đoàn cơ sở triển khai Mô hình rửa xe gây quỹ
Đoàn cơ sở triển khai xây dựng Công trình thanh niên
Đoàn cơ sở triển khai xây dựng Công trình thanh niên

Đồng thời, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, Đoàn cơ sở đã chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan, cụ thể: Chủ động tham mưu cấp ủy đảng về cơ chế, nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; trong chỉ đạo các hoạt động phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện tốt công tác thanh niên. Chủ động tham mưu cấp ủy đảng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ đoàn tại cơ sở. Chủ động tham mưu cho cấp ủy trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, chi ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp ủy giao, thực hiện cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị. Chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp huy động các nguồn lực xã hội phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.

Bài liên quan
spot_img

Tin xem nhiều

Bình luận mới

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img