TÀI LIỆU ĐẠI HỘI XIV

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương lần thứ XIV là Đại hội của tinh thần “Tiên Phong – Bản lĩnh – Đoàn kết – Sáng tạo”, được tổ chức trong thời gian 02 ngày, từ 13h00’ ngày 14/10 đến 11h30 ngày 15/10/2022 tại Nhà văn hóa Xứ đông tỉnh Hải Dương.