Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

In

Sau gần một tháng làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (diễn ra từ ngày 22/10 đến ngày 20/11/2018) đã hoàn thành chương trình đề ra. Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Văn phòng Quốc hội biên soạn “Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV” để phục vụ công tác tuyên truyền sau kỳ họp.

Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV - Tải về


Newer news items:
Older news items: