Đại hội điểm Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Liên Hòa (Kim Thành)

In

Ngày 20/1, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (LHTN) xã Liên Hòa huyện Kim Thành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đại hội cấp cơ sở đầu tiên của nhiệm kỳ 2019-2024 được Ủy ban Hội LHTN huyện Kim Thành tổ chức làm điểm trong toàn huyện. Đồng chí Trịnh Ngọc Ánh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn tới dự và chỉ đạo.

Nhiệm kỳ qua, Hội LHTN xã Liên Hòa đã bám sát chương trình, kế hoạch của cấp trên, yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương để tổ chức tốt công tác Hội và phong trào thanh niên, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Các cơ sở Hội có nhiều hoạt động sáng tạo phù hợp với thanh niên, đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của hội viên, thanh niên và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

Phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đã có sự phát triển mạnh mẽ, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến, phát triển; được dư luận xã hội đồng tình và đánh giá cao, góp phần xây dựng lớp thanh niên đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, xung kích, tình nguyện. Các cơ sở Hội cũng đã chủ động và linh hoạt trong khai thác, huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ thanh niên. Công tác xây dựng, phát triển tổ chức Hội và hội viên được mở rộng theo hướng đa dạng về loại hình tổ chức và đối tượng thanh niên. Việc ứng dụng công nghệ thông, trong đó sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền đã giúp hoạt động Hội đến gần hơn với thanh niên, phát huy vai trò và sự cống hiến của thanh niên nhiều hơn.

Đại hội đã thống nhất thông qua nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 với một số chỉ tiêu cơ bản như 100% cán bộ, hội viên được quán triệt và học tập về các nghị quyết của Đoàn và Hội; 100% các chi hội hàng năm tổ chức ít nhất 02 hoạt động tình nguyện chuyên đề; 100% cán bộ Hội hàng năm được đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và công tác thanh vận; Hỗ trợ ít nhất 03 dự án Thanh niên làm kinh tế giỏi; 100% hội viên tham gia ít nhất 02 hoạt động tình nguyện trong 1 năm; Tổ chức vận động ít nhất 100 thanh niên hiến máu tình nguyện; 100% các chi hội xây dựng mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế; Phấn đấu xây dựng 02 công trình thanh niên, trị giá 10 triệu đồng/công trình...

Đại hội đã hiệp thương bầu Uỷ ban Hội LHTN xã Liên Hòa khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 15 ủy viên, thống nhất cử đồng chí Đồng Minh Đại, Chủ tịch Hội LHTN khóa III tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội LHTN xã Liên Hòa khóa IV; Đại hội đã hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Nhân dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng bằng khen cho Ủy ban Hội LHTN xã Liên Hòa và 1 cá nhân; Hội LHTN tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2019...

Sau Đại hội điểm Hội LHTN xã Liên Hòa, các địa phương trong huyện Kim Thành sẽ tiến hành đại hội cấp cơ sở. 

Huyện đoàn Kim Thành


Newer news items:
Older news items: