Bình Giang: Khánh thành nhà Đại đoàn kết cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn tại xã Cổ Bì

In

Sáng 06/01/2015, Ủy ban MTTQ huyện, Huyện đoàn Bình Giang, Hội Cựu TNXP huyện; Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ các ban ngành đoàn thể và nhân dân xã Cổ Bì cùng gia đình 02 cựu TNXP Phạm Xuân Đính (thôn Bì Đổ) và Lê Thị Tĩnh (thôn Cam Xá) đã tổ chức lễ khánh thành công trình nhà Đại Đoàn kết cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn.

 Đ/c Nguyễn Trường Toan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện phát  biểu và trao tiền hỗ trợ xây nhà Đại Đoàn kết cho cựu TNXP Lê Thị Tĩnh tại thôn Cam Xá - xã Cổ Bì

Công trình nhà Đại Đoàn kết của cựu TNXP Phạm Xuân Đính tại thôn Bì Đổ được sửa sang lại với tổng kinh phí hơn 60 triệu đồng, còn công trình nhà Đại Đoàn kết của cựu TNXP Lê Thị Tĩnh được xây mới với tổng kinh phí hơn 80 triệu đồng. Trong đó Uỷ ban MTTQ huyện hỗ trợ mỗi ngôi 20 triệu đồng, còn lại của gia đình, họ hàng, các ban ngành đoàn thể của xã và nhân dân trong thôn, khu dân cư hỗ trợ. Công trình nhà Đại đoàn kết cho 02 cựu TNXP tại xã Cổ Bì được khánh thành nhằm chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Bình Giang lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đ/c Nguyễn Mạnh Thường, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND  xã Cổ Bì trao tiền hỗ trợ xây nhà cho cựu TNXP Phạm Xuân Đính tại thôn Bì Đổ - xã Cổ Bì

Công trình nhà Đại đoàn kết cho cựu TNXP Phạm Xuân Đính và Cựu TNXP Lê Thị Tĩnh được khánh thành là niềm vui mừng phấn khởi không chỉ của cựu TNXP Phạm Xuân Đĩnh, Lê Thị Tĩnh và 02 gia đình, dòng họ mà còn là sự vui mừng phấn khởi của nhân dân nhân dân xã Cổ Bì nói riêng và nhân dân huyện Bình Giang nói chung. Qua đây cũng thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng bộ, các ban ngành đoàn thể và nhân dân huyện Bình Giang đến công tác đền ơn đáp nghĩa đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc ta.

Một số hình ảnh tại chương trình

Huyện Đoàn Bình Giang tặng quà cho cựu TNXP Phạm Xuân Đính

Đ/c Phạm Hoàng Giáp, Chủ tịch Hội cựu TNXP tặng quà cho cựu TNXP Lê Thị Tĩnh

Đ/c Phạm Văn Mạnh, Chủ tịch ủy ban MTTQ xã Cổ Bì trao tiền hỗ trợ xây nhà cho các cựu TNXP

Cựu TNXP Phạm Xuân Đính và Lê Thị Tĩnh cùng lãnh đạo các ban ngành đoàn thể bên cạnh ngôi nhà ĐĐK vừa được khánh thành 

Huyện đoàn Bình Giang


Newer news items:
Older news items: