Hội thi Olympic Mác - Lênin

Bộ đề thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tuần 2 "(24/03 - 30/03)”

Bộ đề thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tuần 2 "(24/03 - 30/03)”

Đọc thêm...
 

Đáp án bài dự thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị "Tuần 1 (17/03 - 23/03)"

Đáp án bài dự thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị "Tuần 1 (17/03 - 23/03)"

Đọc thêm...

Bộ đề thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị “Tuần 1 (17/03 - 23/03)”

Bộ đề thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tuần 1 "(17/03 - 23/03)”

Đọc thêm...

Hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Kế hoạch tổ chức thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị trực tuyến trên mạng Internet giai đoạn 2014-2017 

Đọc thêm...
Trang 11 trong tổng số 11 trang

Bài hát thanh niên

Video

 

Văn bản mới nhất

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Đặng Hùng
Telephone number of Đặng Hùng 0986.416.636
Ban Tuyên giáo
Telephone number of Ban Tuyên giáo 03203.894857

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết