Lấy ý kiến nhân dân về Dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi)

Email In PDF.

 Ban soạn thảo Dự án Luật Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (sửa đổi) vừa đưa Dự án Luật MTTQ Việt Nam (sửa đổi) ra lấy ý kiến nhân dân.

 Theo đó, các cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm có thể gửi các ý kiến góp ý vào tất cả các nội dung của Dự án Luật này.

 

 

 Ảnh minh họa.


Luật MTTQ Việt Nam được Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/1999. Luật MTTQ Việt Nam ra đời có ý nghĩa chính trị to lớn, là cơ sở pháp lý để MTTQ Việt Nam thực hiện có hiệu quả hơn quyền, trách nhiệm của mình. Thông qua quá trình triển khai và thi hành Luật, nhận thức của hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam được nâng lên. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát huy hơn nữa sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo tinh thần các Nghị quyết Đại hội X, XI của Đảng, Luật MTTQ Việt Nam hiện hành đã bộc lộ một số hạn chế, cần được sửa đổi, bổ sung.

 

Dự thảo Luật MTTQ Việt Nam (sửa đổi) gồm Phần mở đầu, 5 chương, 34 điều. So với Luật hiện hành, Dự thảo luật đã tăng thêm 1 chương, 16 điều.

Theo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, việc sửa đổi, bổ sung Luật MTTQ Việt Nam là cần thiết, nhằm góp phần đảm bảo tăng cường chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam theo hướng phát huy dân chủ; đại diện, bảo vệ cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp phần bảo đảm sự đồng thuận trong xã hội. Đồng thời đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ cho phù hợp với tình hình mới.

Theo ban soạn thảo, Luật MTTQ Việt Nam sửa đổi giữ nguyên những quy định về vị trí, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Mặt trận, nguyên tắc và phương thức quan hệ giữa Mặt trận với Nhà nước; còn lại tiến hành sửa đổi cơ bản và cụ thể những quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận; đồng thời bổ sung, phát triển những nội dung nhằm nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới có thể giải quyết được căn bản những hạn chế, bất cập trong quá trình thực thi Luật vừa qua cũng như khắc phục được những nhược điểm của Luật. Đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập về kỹ thuật lập pháp của Luật; xây dựng Luật MTTQ Việt Nam phù hợp, tương thích với các quy định của Hiến pháp và các văn bản pháp luật có liên quan; nâng cao trách nhiệm của Nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam.

Dự thảo Luật MTTQ Việt Nam (sửa đổi) được đăng tải chi tiết tại website: www.mattran.org.vn. Ban soạn thảo Dự án Luật MTTQ Việt Nam (sửa đổi) nhận ý kiến đóng góp về địa chỉ 46 Tràng Thi, Hà Nội. Thời gian tiếp nhận góp ý muộn nhất là ngày 25/5/2013./.

Theo dangcongsan.vn


Newer news items:
Older news items:

 

Bài hát thanh niên

Video

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Đặng Hùng
Telephone number of Đặng Hùng 0986.416.636
Ban Tuyên giáo
Telephone number of Ban Tuyên giáo 03203.894857

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết