TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 150 NĂM NGÀY SINH V.I. LÊ NIN (22/4/1870 - 22/4/2020)

Email In PDF.

Một số Khẩu hiệu tuyên truyền:

- Chào mừng 150 năm Ngày sinh của V.I. Lê nin (22/4/1870 - 22/4/2020) - Nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới !

- Kiên định chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội!

- Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng!

- Vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và phù hợp với thực tiễn Việt Nam!

- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh!

Xem chi tiết tài liệu tại: Đề cương tuyên truyền


Newer news items:
Older news items:

 

Bài hát thanh niên

Video

 

Văn bản mới nhất

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Đặng Hùng
Telephone number of Đặng Hùng 0986.416.636
Ban Tuyên giáo
Telephone number of Ban Tuyên giáo 02203.894857

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết