Nỗ lực vượt khó, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Email In PDF.

Nhân dịp năm mới 2013, Báo Hải Dương phỏng vấn đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

Nguyễn Mạnh Hiển. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn:


-

- Phóng viên (PV): Xin đồng chí cho biết những kết quả đạt được và những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 của tỉnh?

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển: Năm 2012 là năm gặp nhiều khó khăn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Mặc dù vậy, với sự nỗ lực cao của toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng các doanh nghiệp, kinh tế tỉnh ta vẫn đạt được mức tăng trưởng 5,3% so với năm 2011, cao hơn mức tăng trưởng cả nước (5,03%). Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, giá trị sản xuất (GTSX) đạt 4.496 tỷ đồng, tăng 0,5%. Sản xuất công nghiệp mặc dù gặp rất nhiều khó khăn song đã có tín hiệu tích cực hơn trong những tháng cuối năm, GTSX cả năm đạt 26.539 tỷ đồng, tăng 5%. Khu vực dịch vụ tăng trưởng khá, GTSX đạt 7.464 tỷ đồng, tăng 12,4%. Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt gần 1,7 tỷ USD, tăng 9,4% so với năm 2011. Một số công trình, dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng quan trọng tiếp tục được tập trung nguồn lực thực hiện.

Nét nổi bật của năm 2012 là mặc dù kinh tế gặp khó khăn song các chính sách an sinh xã hội đã được quan tâm bảo đảm. Công tác giảm nghèo, tạo việc làm tiếp tục thu được kết quả tích cực, đã có 3 vạn lao động được tạo việc làm mới, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 7,26%. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Tỉnh ta là 1 trong 3 địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận là khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông có chuyển biến, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 mặt (số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương).

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm qua cũng còn những mặt hạn chế. Còn nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu không đạt kế hoạch đề ra. Sản xuất, kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là các lĩnh vực có quy mô sản xuất lớn như lắp ráp ô-tô, sản xuất điện, sắt thép, xi-măng. Thu ngân sách nội địa chỉ đạt 82% dự toán năm (hụt thu khoảng gần 1.000 tỷ đồng). Môi trường đầu tư chưa được cải thiện rõ rệt, nhiều dự án đầu tư triển khai còn chậm, chất lượng và hiệu quả chưa cao. Một số vấn đề nổi cộm, bức xúc về quản lý, khai thác, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; bảo vệ môi trường; giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài tuy đã được tập trung xử lý song chuyển biến còn chậm.  Đời sống một bộ phận công nhân còn gặp khó khăn…

- PV: Xin đồng chí cho biết rõ hơn về những nguyên nhân của thành tựu và hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012?

- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển: Tỉnh ta đạt được những kết quả tích cực trên là do sự chỉ đạo sâu sát, quan tâm, giúp đỡ của Trung ương Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương. Các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã sớm nhận diện khó khăn, nắm sát diễn biến tình hình, đề ra nhiều giải pháp tháo gỡ hiệu quả, điều hành linh hoạt, kịp thời, đoàn kết, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Các tổ chức kinh tế cùng với đông đảo nhân dân toàn tỉnh đã đồng lòng thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh.
Việc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường đã được các cấp chính quyền triển khai khẩn trương, đồng bộ, có sự vận dụng linh hoạt sát với tình hình thực tế của địa phương. Đã tập trung thực hiện gia hạn, miễn, giảm, giãn một số loại thuế cho các doanh nghiệp; giảm lãi suất cho vay, áp dụng biện pháp cơ cấu lại nợ, giãn nợ; triển khai nhiều gói tín dụng lãi suất thấp. Nhiều lĩnh vực được ưu tiên vay vốn như: nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, phát triển công nghiệp hỗ trợ...

Về nguyên nhân của những hạn chế trên, trước hết là do kinh tế-xã hội tỉnh ta chịu ảnh hưởng của tình trạng suy giảm kinh tế thế giới. Việc vay vốn của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, sản phẩm tiêu thụ kém, một bộ phận doanh nghiệp bị phá sản. Mặt khác, sản xuất nông nghiệp bị thiệt hai do thiên tai, thị trường tiêu thụ nông sản thiếu ổn định, giá vật tư ở mức cao. Nhưng chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận những nguyên nhân chủ quan khiến nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu không hoàn thành. Đó là, việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh ở một số sở, ngành, địa phương còn chậm. Còn nhiều hạn chế trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ liên quan giữa các cấp, các ngành. Trong giải quyết một số vụ việc phức tạp kéo dài, một số ngành, địa phương chưa vào cuộc quyết liệt, còn đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Ở một số lĩnh vực, việc thực hiện một số việc lớn, phức tạp còn thiếu kế hoạch, biện pháp cụ thể, thiếu kiểm tra, xử lý chưa nghiêm. Một số thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt trách nhiệm người đứng đầu. Trình độ, trách nhiệm công vụ của một bộ phận công chức chưa đáp ứng yêu cầu.

- PV: Năm 2013, tỉnh ta đặt mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức 6-6,5%, cao hơn năm 2012. Xin đồng chí cho biết những cơ sở để tỉnh ta đặt ra mục tiêu tăng trưởng cao hơn và UBND tỉnh sẽ có những giải pháp chủ yếu nào để phục hồi hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng?

- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển: Năm 2013, dự báo tình hình kinh tế thế giới tiếp tục có những diễn biến khó lường. Một số nền kinh tế lớn vẫn gặp khó khăn, cuộc khủng khoảng nợ công ở châu Âu vẫn chưa chấm dứt. Tuy nhiên, ở trong nước, các thành tựu đã đạt được trong năm 2012 là tiền đề quan trọng để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2013; các cân đối kinh tế vĩ mô dần ổn định, lạm phát bước đầu được kiềm chế, là cơ sở để hạ lãi suất tín dụng, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tiếp cận vốn. Việc thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường có thể khơi thông nguồn vốn, giúp phục hồi sản xuất, kinh doanh, tạo đà để cải thiện tốc độ tăng trưởng kinh tế. Trong năm 2013, một trong những mục tiêu hàng đầu của tỉnh là tập trung phục hồi hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2013, UBND tỉnh đã xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và 7 nhóm giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo điều hành. Trong đó, một số nhiệm vụ trọng tâm sẽ phải chỉ đạo quyết liệt, đó là:

Một là, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Chính phủ để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Tập trung tháo gỡ khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp. Bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời trong hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Hai là, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất tập trung, tập trung quy hoạch và phát triển các vùng sản xuất hàng hóa gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới, tăng cường ứng dụng các giống cây trồng, vật nuôi cho giá trị, hiệu quả kinh tế cao đã qua khảo nghiệm vào sản xuất. Tiếp tục nghiên cứu, xem xét, tạo cơ chế thúc đẩy các doanh nghiệp tích cực đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp để cùng với nông dân tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa. Ưu tiên phát triển sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao, áp dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường. Đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển đa dạng loại hình dịch vụ.

Ba là, quyết liệt chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện rõ rệt môi trường đầu tư, trước hết là cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: tín dụng, đất đai, cấp giấy phép xây dựng, cấp chứng nhận đầu tư, thuế, hải quan... Đổi mới công tác xúc tiến, vận động đầu tư; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư toàn xã hội. Tập trung nguồn lực cho các công trình quan trọng, cấp thiết, hoàn thành sớm để phát huy hiệu quả.

Bốn là, tiếp tục đổi mới phong cách điều hành, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2013.

- PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh!

Nguồn: Báo Hải Dương


Newer news items:
Older news items:

 

Bài hát thanh niên

Video

 

Văn bản mới nhất

Tin đọc nhiều

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Đặng Hùng
Telephone number of Đặng Hùng 0986.416.636
Ban Tuyên giáo
Telephone number of Ban Tuyên giáo 03203.894857

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết