Nâng cao chất lượng công tác mặt trận trong thời kỳ mới

Email In PDF.

Sáng 28-12, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 9 để đánh giá kết quả công tác mặt trận năm 2012.

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Phạm Quang Sản, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh

Hội nghị cũng thống nhất chương trình phối hợp, hành động năm 2013; hiệp thương cử bổ sung, thay thế Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV (nhiệm kỳ 2009-2014).

Năm 2012, MTTQ các cấp trong tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tích cực phối hợp với các cấp chính quyền, các ban ngành và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện tốt công tác mặt trận theo chương trình, nhiệm vụ đã đề ra.
MTTQ các cấp cũng tích cực phối hợp tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5 (khoá XI); đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền; triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2011 - 2015”; thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa MTTQ với các cơ quan nhà nước.

Năm 2012 các Ban Thanh tra nhân dân cấp xã đã phát hiện và kiến nghị với chính quyền 2.261 vụ việc, được chính quyền và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết 2.084 vụ việc, đạt trên 92%. Đã giám sát đầu tư đối với 557 dự án, công trình đầu tư trên địa bàn cấp xã, xác định có 15 dự án có vi phạm, đã kiến nghị 15 vụ việc đến các cơ quan có thẩm quyền, 14 vụ việc đã được giải quyết. Năm 2012, MTTQ các cấp đã tiếp trên 4,5 nghìn lượt người trực tiếp đến khiếu nại, tố cáo, nhận 1.432 đơn, đã chuyển 1.328 đơn và đã có kết quả giải quyết 1.283 đơn, đạt trên 96%.
Công tác chăm lo người nghèo tiếp tục đạt kết quả tốt. MTTQ các cấp đã vận động ủng hộ trực tiếp vào Quỹ Vì người nghèo 3 cấp là 9 tỷ 123 triệu đồng (quỹ cấp tỉnh là 2 tỷ 262 triệu đồng, quỹ cấp huyện là 2 tỷ 774 triệu đồng, quỹ cấp xã là 4 tỷ 86 triệu đồng); đồng thời vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ trực tiếp giúp đỡ người nghèo xây dựng sửa chữa nhà ở, trợ giúp khó khăn hàng chục tỷ đồng. Trong năm, MTTQ các cấp đã hộ trợ xây dựng 214 căn nhà "đại đoàn kết" cho các hộ nghèo với số tiền trên 10,4 tỷ đồng...

Đồng chí Lương Anh Tế, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao cờ thi đua xuất sắc toàn diện cho Ủy ban MTTQ TP Hải Dương

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh vai trò của MTTQ các cấp trong trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng chí đề nghị cấp ủy đảng quan tâm thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ làm công tác mặt trận và các tổ chức thành viên; tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác mặt trận trong thời mới. Ủy ban MTTQ các cấp cần tích cực hơn nữa trong việc phối hợp các tổ chức thành viên; làm nòng cốt triển khai các chương trình, đề án trọng tâm đã được xác định trong nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đồng thời cụ thể hóa việc tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án ''Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2011- 2015". Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", cuộc vận động "Ngày vì người nghèo". Sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích Quỹ Vì người nghèo; đưa các phong trào đi vào chiều sâu, có ý nghĩa xã hội cao và gắn với xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đổi mới và thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác phối hợp giữa MTTQ với Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND, UBND các cấp, phối hợp công tác giữa Viện Kiểm sát Nhân dân với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện. Đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, HĐND. Tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh theo quy định bảo đảm công khai, dân chủ, đúng luật. Phát huy và nâng cao hơn nữa vai trong giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, Hội đồng tư vấn, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn. Tổ chức tổng kết, đánh giá, động viên, khen thưởng, nhân rộng những việc làm tốt, gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Quan tâm đến hoạt động ngoại giao nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp toàn xã hội trong việc tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Duy trì các hoạt động quyên góp, hỗ trợ, từ thiện, ủng hộ người nghèo, gia đình chính sách, góp phần ổn định kinh tế - xã hội địa phương.

Hội nghị  đã cử bổ sung 3 Ủy viên Ủy ban MMTQ tỉnh gồm bà Vũ Thị Ngoan, Chánh Văn phòng cơ quan MTTQ tỉnh; ông Trần Hưng Thịnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh và ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh.
Thừa ủy quyền của Chủ Tịch nước và Thủ tướng Chính Phủ, đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Phạm Quang Sản, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và trao Bằng khen của Chính phủ cho đồng chí Huỳnh Tuấn Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Đồng chí Lương Anh Tế, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao cờ thi đua xuất sắc toàn diện cho Ủy ban MTTQ TP Hải Dương. Ngoài ra còn có 20 tập thể và 26 cá nhân được đề nghị Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen; 36 tập thể và 16 cá nhân được Ủy ban MTTQ tỉnh  tặng Bằng Khen.

Nguồn: Báo Hải Dương


Newer news items:
Older news items:

 

Bài hát thanh niên

Video

 

Văn bản mới nhất

Tin đọc nhiều

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Đặng Hùng
Telephone number of Đặng Hùng 0986.416.636
Ban Tuyên giáo
Telephone number of Ban Tuyên giáo 03203.894857

Video



Get the Flash Player to see this player.

Liên kết