Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XV

Email In PDF.

 

Sáng nay (11-12), Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XV khai mạc trọng thể tại Hội trường HĐND và UBND tỉnh.

 Các đồng chí: Bùi Thanh Quyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thành Công, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

 

Đồng chí Bùi Thanh Quyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủyChủ tịch HĐND tỉnh, 

 Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Thành Chung

Các đồng chí: Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Hiển, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí trong Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã cùng 61 trong tổng số 63 đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bùi Thanh Quyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nêu rõ nhiệm vụ chủ yếu và trọng tâm của kỳ họp lần này phải đánh giá chính xác tình hình thực hiện nhiệm vụ năm phát triển kinh tế - xã hội 2012; phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế, yếu kém; xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương để từ đó tìm ra nguyên nhân và rút bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, lấy mục tiêu: “Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; ưu tiên các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững ổn định xã hội và đời sống nhân dân” làm điểm nhấn.


Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh: Thành Chung

 Nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ họp HĐND cuối cùng trong năm, đồng chí Bùi Thanh Quyến đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tham gia đầy đủ các phiên họp, dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình. Căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị mình, tích cực tham gia, bổ sung hoàn chỉnh các nội dung báo cáo, tờ trình được trình tại kỳ họp, nhất là các giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp lần này có tính khả thi cao... (Toàn văn phát biểu khai mạc của đồng chí Bùi Thanh Quyến).

Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội không đạt kế hoạch

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hát triển kinh tế - xã hội năm 2012; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 Ảnh: Thành Chung.

 Mặc dù gặp khó khăn gay gắt nhất trong nhiều năm trở lại đây, song với tinh thần quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, nỗ lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, SXKD của các cấp chính quyền, cùng tinh thần phấn đấu cao của các DN và toàn thể nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh có bước phát triển khá toàn diện, nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) ước tăng 5,3% so với năm 2011. Trong đó, giá trị sản xuất (GTSX) nông, lâm, thủy sản ước đạt 4.496 tỷ đồng, bằng 102,3% kế hoạch, tăng 0,5% so với năm 2011; GTSX công nghiệp ước đạt 26.539 tỷ đồng, bằng 91,5% kế hoạch, tăng 5% so với năm 2011; GTSX các ngành dịch vụ ước đạt 7.464 tỷ đồng, tăng 12,4% so với năm 2011. Tổng thu ngân sách ước đạt 5.200 tỷ đồng, bằng 83,9% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa 4.300 tỷ đồng, bằng 81% so với dự toán (giảm 1.000 tỷ đồng), giảm 16,8% so với năm 2011. Thu thuế xuất nhập khẩu 900 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch được giao. Giá trị hàng hóa xuất khẩu ước đạt 1 tỷ 663 triệu USD, bằng 110,8% kế hoạch, tăng 9,4% so với năm 2011. Tăng trưởng tín dụng có bước phục hồi trong những tháng cuối năm. Chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt, sự nghiệp giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa, thể thao có những tiến bộ mới; an ninh chính trị, trật tự ATXH được giữ vững; quốc phòng - quân sự địa phương được củng cố tăng cường.


Năm 2012 là năm vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. 8/13 chỉ tiêu kinh tế, xã hội chủ yếu không đạt kế hoạch. Sản xuất kinh doanh phát triển chậm, thu ngân sách đạt thấp, thị trường bất động sản đóng băng, nhiều DN bị thua lỗ giải thể hoặc ngừng hoạt động, nhiều lao động mất việc làm, đời sống một bộ phận lớn người lao động, nhất là lao động trong các DN gặp khó khăn. Thu hút vốn đầu tư giảm, một số dự án chậm triển khai, tăng trưởng tín dụng thấp, nợ xấu cao, việc tiếp cận vốn vay ngân hàng còn gặp nhiều khó khăn. Một số vụ việc nổi cộm bức xúc như: khiếu kiện vượt cấp, đông người, khai thác cát sỏi, bãi bồi trên sông trái phép, việc dạy thêm, học thêm, chạy trường chạy lớp ở khu vực thành phố, thị xã đã được quan tâm giải quyết song hiệu quả không cao...

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh: năm 2013 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bản lề trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2011 - 2015, do đó UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo phục hồi hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế từ 6% - 6,5%. Tổng thu nội địa 4.988 tỷ đồng, tăng 16% so với ước thực hiện năm 2012; phấn đấu tăng thu 2% - 3% dự toán trung ương giao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 33,6 triệu đồng/năm. Giảm tỷ lệ sinh 0,18 phần nghìn. Tạo thêm việc làm mới cho 3,2 vạn lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 48,5%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 6,44%. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân xuống còn 14%. Tỷ lệ dân số được dùng nước hợp vệ sinh đạt 92%... (Chi tiết Báo cáo của UBND tỉnh).

Tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản

Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 và dự kiến kế hoạch năm 2013.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 và dự kiến kế hoạch năm 2013. Ảnh: Thành Chung

 Theo đó, việc triển khai thực hiện đầu tư của các dự án trong kế hoạch vốn năm 2012 bảo đảm nguyên tắc vốn giao cho dự án theo quy định về thời gian bố trí vốn theo nhóm dự án và tập trung cho các dự án hoàn thành từ năm 2011 về trước, dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2012, hạn chế tối đa dự án khởi công mới, qua đó vốn đầu tư được bố trí tập trung hơn, góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm xây dựng hoàn thành, đưa dự án vào sử dụng, nâng cao hiệu quả đầu tư và hạn chế phát sinh nợ khối lượng XDCB. Tổng giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31-12-2012 của các dự án trong kế hoạch vốn năm 2012 ước đạt 5.953 tỷ 421 triệu đồng, bằng 132,8% kế hoạch vốn thanh toán đã giao (4.482 tỷ 890 triệu đồng). Trong đó, riêng năm 2012, tổng giá trị khối lượng thực hiện 1.715 tỷ 527 triệu đồng và bằng 115,5% kế hoạch vốn thanh toán (1.485 tỷ 610 triệu đồng); hoàn thành và dự kiến hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 43 dự án trong tổng số 86 dự án đầu tư chuyển tiếp và khởi công mới .


Kế hoạch 5 năm 2011-2015 của tỉnh có 6 dự án trọng điểm, gồm 4 dự án đầu tư chuyển tiếp và 2 dự án khởi công mới. Hai dự án khởi công mới là ‘‘Khu liên hợp văn hoá thể thao tỉnh’’, hiện nay đang trong giai giai đoạn lập quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết để làm căn cứ lập dự án và triển khai thực hiện đầu tư vào các năm sau. Dự án ‘‘Đầu tư, tôn tạo, nâng cấp khu di tích Côn Sơn và khu di tích Kiếp Bạc’’ năm 2012 khởi công tiểu dự án “Đường vào Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đoạn từ Quốc lộ 37 vào đền Kiếp Bạc”, với tổng mức đầu tư 715,4 tỷ đồng, kế hoạch vốn giao thực hiện là 145 tỷ đồng (trong đó, vốn NSTW 110 tỷ đồng).

Về kế hoạch thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2003, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái nhấn mạnh việc bố trí vốn phải bảo đảm dự án nhóm B hoàn thành trong 5 năm, dự án nhóm C hoàn thành trong 3 năm; hạn chế tối đa dự án khởi công mới. Dự án khởi công mới năm 2013 phải là dự án thực sự cấp bách, tổng số vốn giao cho dự án trong năm so với tổng mức đầu tư được duyệt phải bảo đảm tối thiểu bằng 20% đối với dự án nhóm B và 35% đối với dự án nhóm C. Ưu tiên bố trí vốn để xử lý nợ đọng XDCB trong kế hoạch phân bổ vốn ngân sách địa phương và coi đây là chỉ tiêu bắt buộc trong quy trình tổng hợp, bố trí và giao vốn đầu tư. Những địa phương chưa xử lý cơ bản nợ đọng XDCB thì không được bố trí vốn cho dự án khởi công mới, đồng thời phải thực hiện đình hoãn một số dự án để tập trung xử lý nợ đọng XDCB.

Cân đối ngân sách, bảo đảm chi cho an sinh xã hội

 


Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hoàng Mai Khương trình bày báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2012; dự toán thu chi ngân sách năm 2013 và phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2013

 Kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2012; dự toán thu chi ngân sách năm 2013 và phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2013 do Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hoàng Mai Khương trình bày nêu rõ: năm 2012, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 5.200 tỷ đồng, đạt 83,9% dự toán năm . Tổng chi ngân sách hơn 8371,4 tỷ đồng, đạt 135% dự toán, tăng 11% so với năm trước, chủ yếu tăng chi do tăng lương tối thiểu chung, các chế độ phụ cấp, chương trình mục tiêu ngân sách Trung ương bổ sung và chuyển nguồn từ năm 2010 sang. Năm 2013, dự kiến tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh là 6.213 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 4.988 tỷ (trong đó thu tiền sử dụng đất 660 tỷ đồng), giảm 5,9% so với dự toán năm 2012; thu từ hoạt động xuất khẩu 1.225 tỷ đồng, tăng 34% so với dự toán năm 2012.

 Trên cơ sở dự toán nguồn thu năm 2013, tổng chi ngân sách địa phương năm 2013 là 6.200.661 triệu đồng. Nguyên tắc thực hiện phân bổ dự toán năm 2013 phải bảo đảm chi cho con người (gồm lương, phụ cấp...); bảo đảm chế độ chính sách an sinh xã hội; bảo đảm ổn định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương; không bố trí nguồn để thực hiện chế độ chính sách mới đặc thù riêng của từng địa phương phát sinh trong năm 2013...


Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề bức xúỦy viên Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thành Công báo cáo tổng hợp ý kiến

kiến nghị cử tri. Ảnh: Thành Chung

HĐND tỉnh nghe Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thành Công báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XV. Tại các buổi tiếp xúc, đã có 1.931 cử tri tham dự với 195 ý kiến tham gia trực tiếp và bằng văn bản. Nội dung kiến nghị tập trung vào một số lĩnh vực sau:


Lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn: Cử tri đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, làm đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, khu dân cư...

Lĩnh vực công nghiệp, giao thông, xây dựng: Cử tri đề nghị cần thay đổi cách quản lý, không nên để ngành điện độc quyền như hiện nay. Đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành điện nâng cấp trạm biến áp điện xã Thanh Bính (Thanh Hà) bảo đảm phục vụ sinh hoạt và sản xuất của nhân dân; chỉ đạo các ngành chức năng sớm hoàn trả vốn đầu tư đường dây lưới điện hạ áp nông thôn cho địa phương sau khi bàn giao cho ngành điện quản lý. Cử tri huyện Kinh Môn phản ánh tiến độ thi công Nhà máy Nhiệt điện Hải Dương quá chậm, gây lãng phí đất, ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước của địa phương và đề nghị tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Cử tri huyện Kim Thành đề nghị tỉnh đầu tư kinh phí nâng cấp, sửa chữa 800 m đường liên tỉnh đoạn từ cống Cầu Bồng (Kim Tân, Kim Thành) đi xã Lê Thiện (An Hải, Hải Phòng); hỗ trợ sửa chữa 200 m đường 388 đoạn từ xã Tam Kỳ đi xã An Hòa (An Hải, Hải Phòng); xây dựng cầu từ xã Kim Lương đi xã Kim Khê, bắc qua sông An Kim Hải...

Lĩnh vực tài nguyên, môi trường: Cử tri các huyện tiếp tục đề nghị xử lý dứt điểm các trường hợp khai thác cát trái phép trên các tuyến sông để bảo vệ hệ thông đê, kè, đất đai, hoa màu ven sông. Cử tri huyện Tứ Kỳ, Thanh Hà, TP Hải Dương đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp, đồng thời chỉ đạo ngành chức năng xử lý nước thải sinh hoạt sau khi đã thu phí của các hộ dân; xây dựng khu xử lý rác thải tập trung tại xã Quang Khải (Tứ Kỳ), Tân Hưng (TP Hải Dương); quan tâm chỉ đạo xử lý rơm rạ sau thu hoạch, bảo đảm vệ sinh môi trường... (Chi tiết tại đây)
 

  

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lương Anh Tế thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền.

Kỳ họp đã nghe Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lương Anh Tế thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền năm 2012 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 của Ủy ban MMTQ tỉnh; nghe các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách; Ban Văn hóa - Xã hội và Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2012 và kế hoạch phát triển kinh tế năm 2013; tình hình văn hóa xã hội; tình hình chấp hành pháp luật năm 2012.
Buổi chiều, các đại biểu thảo luận tại tổ.                                                                      

                                                                                              Báo Hải Dương

 


Newer news items:
Older news items:

 

Bài hát thanh niên

Video

 

Văn bản mới nhất

Tin đọc nhiều

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Đặng Hùng
Telephone number of Đặng Hùng 0986.416.636
Ban Tuyên giáo
Telephone number of Ban Tuyên giáo 03203.894857

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết