Bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV)

Email In PDF.

Sáng 5 - 12, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) tiếp tục thảo luận tại hội trường và bế mạc.Tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; không vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm

Đồng chí Bùi Thanh Quyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Các đồng chí: Bùi Thanh Quyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Hiển, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. Đa số các ý kiến cho rằng, tiến độ xây dựng nông thôn mới quá chậm, khó đạt được mục tiêu đề ra. Chất lượng quy hoạch thấp, mới tập trung vào cơ sở hạ tầng, thiếu quy hoạch vùng sản xuất. Một số ý kiến cho rằng, ngoài phần hụt thu ngân sách từ các doanh nghiệp lớn, lĩnh vực chính, còn một số lĩnh vực khác có thể tận thu được để bù hụt thu như: truy thu thuế tài nguyên, môi trường, khai thác cát. Cần chỉ đạo quyết liệt và hiệu quả để khắc phục tình trạng nông dân để đất hoang hóa không sản xuất; đồng thời cần có chính sách chung và riêng cho từng huyện trong việc tiếp tục thực hiện dồn ô, đổi thửa, hình thành các cánh đồng mẫu lớn, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Thời gian tới, cần có các giải pháp hữu hiệu khắc phục những bất cập trong giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp Lai Cách, Lai Vu, cụm công nghiệp Nguyên Giáp. Trong thu hút đầu tư, cần lựa chọn, thẩm định kỹ nhà đầu tư, tránh việc lựa chọn sai, gây thất thu cho ngân sách. Cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kiên quyết thu hồi các dự án chậm thực hiện... Hội nghị đã công bố kết quả biểu quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Kết quả, có 62,5% số Tỉnh ủy viên cho rằng việc kiểm điểm đạt yêu cầu, số còn lại cho rằng việc kiểm điểm cơ bản đạt yêu cầu. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thanh Quyến nhấn mạnh, năm 2013 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2011-2015, có ý nghĩa quan trọng đến việc hoàn thành các mục tiêu đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra. Các cấp, các ngành và các địa phương cần tập trung thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ và 7 nhóm giải pháp chủ yếu. Đó là, cần tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung. Chỉ đạo và vận động toàn dân tích cực xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 13 của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ thị trường. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách, trong đó tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp cân đối ngân sách ngay từ đầu năm, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp chây ỳ, nợ đọng hoặc trốn thuế. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu đối với các mặt hàng có lợi thế của tỉnh. Khắc phục tình trạng dàn trải trong đầu tư xây dựng cơ bản. Tập trung bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng từ năm 2012 về trước nhưng chưa bố trí đủ vốn. Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các nhiệm vụ về giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại. Tập trung xử lý dứt điểm các vụ tố cáo, khiếu nại kéo dài, kiên quyết không để xảy ra điểm nổi cộm phức tạp mới. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó tập trung vào cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng, ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Về Báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" đối với tập thể, cá nhân từng đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, BCH Đảng bộ tỉnh đã dành 1 ngày để nghe báo cáo, nghiên cứu và cho ý kiến về nội dung rất quan trọng này. BCH Đảng bộ tỉnh khẳng định, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy hiện nay là một tập thể đoàn kết, thống nhất, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như đối với từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; không vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Tuy nhiên, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã nghiêm túc tự phê bình và thành thật nhận khuyết điểm trước BCH Đảng bộ tỉnh về những yếu kém, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng, những suy thoái, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên như Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu. Mặc dù có khuyết điểm, hạn chế có từ các khoá trước, nhưng với trách nhiệm chính trị của cơ quan lãnh đạo hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và từng Ủy viên Ban Thường vụ tự nhận thấy sâu sắc trách nhiệm chính trị của mình trước những khuyết điểm, hạn chế đó. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến tham gia đóng góp để sửa chữa, khắc phục Về nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân năm 2013, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thanh Quyến yêu cầu các cấp ủy đảng cần tiếp tục chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ, biện pháp sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 ở các cấp. Tăng cường học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đổi mới việc tổ chức quán triệt, học tập, triển khai, thực hiện các nghị quyết. Nâng cao chất lượng các kỳ họp của các cấp uỷ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng các mặt công tác của MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Về nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2013, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thanh Quyến lưu ý, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp cần tham mưu cho cấp ủy cùng cấp xây dựng và thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2013 và các cuộc kiểm tra theo chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. UBKT các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp thực hiện các bước sau đợt kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Chủ động nắm tình hình, kịp thời kiểm tra và kết luận đối với các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Quan tâm kiểm tra việc lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng, kiểm tra tài chính đảng đối với cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới một cách có trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường thực hiện nhiệm vụ giám sát, tập trung vào giám sát các tổ chức đảng và đảng viên (đặc biệt đảng viên là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức) trong việc thực hiện, chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Về cuộc giám sát việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, giao cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong việc hướng dẫn, chỉ đạo cấp huyện, sở, ngành và rút ra bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo.

 

     (Báo Hải Dương)


Newer news items:
Older news items:

 

Bài hát thanh niên

Video

 

Văn bản mới nhất

Tin đọc nhiều

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Đặng Hùng
Telephone number of Đặng Hùng 0986.416.636
Ban Tuyên giáo
Telephone number of Ban Tuyên giáo 03203.894857

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết