Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/tuoitreh/public_html/plugins/content/extranews.php on line 142

Bộ đề thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 5 năm 2017

Email In PDF.

Bộ đề thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 5 năm 2017

Tải về bài dự thi

Câu 1: Đâu là quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về tiêu chuẩn chân lý?

          a. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý có tính chất tương đối. 

          b. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý có tính chất tuyệt đối 

          c. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý vừa có tính chất tương đối vừa có tính chất tuyệt đối.  

          Câu 2. Sự kiện nào được Nguyễn ái Quốc đánh giá "như chim én nhỏ báo hiệu mùa Xuân"?

          a. Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ và thắng lợi

          b. Sự thành lập Đảng Cộng sản Pháp

          c. Vụ mưu sát tên toàn quyền Méclanh của Phạm Hồng Thái

          d. Sự thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

          Câu 3. Nguyên nhân sâu xa của Cách mạng xã hội?

          a. Mâu thuẫn về quan điểm giữa những lực lượng chính trị khác nhau trong xã hội.

          b. Mâu thuẫn giữa giai cấp cách mạng và phản cách mạng.

          c. Mâu thuẫn giữa các giai cấp, tầng lớp trong xã hội.

          d. Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.

          Câu 4. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc Hội khóa XIII thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 quy định về Đảng cộng sản Việt Nam là?

          a. Đảng cộng sản Việt Nam Đội tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mac-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

          b. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.

          c. Các tổ chức của Đảng và Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật.

          d. Tất cả các đáp án trên.

          Câu 5. “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng, chứ không thể là con đường nào khác”. Câu nói nổi tiếng trên của ai?

          a. Phan Đình Giót.

          b. Lý Tự Trọng.

          c. Võ Thị Sáu.

          d. Nguyễn Văn Trỗi.


Newer news items:
Older news items:

 

Bài hát thanh niên

Video

 

Văn bản mới nhất

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Đặng Hùng
Telephone number of Đặng Hùng 0986.416.636
Ban Tuyên giáo
Telephone number of Ban Tuyên giáo 03203.894857

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết

 


fetishtube.cc youporn.red uporn