Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/tuoitreh/public_html/plugins/content/extranews.php on line 142

Đáp án bài dự thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 4 năm 2017

Email In PDF.

 Đáp án bài dự thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 4 năm 2017

1: Đối tượng nghiên cứu của triết học là: 

a.  Những quy luật của thế giới khách quan 

b.  Những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy 

c.  Những  vấn  đề  chung  nhất  của  tự  nhiên,  xã  hội,  con  người;  quan  hệ 

của con người nói chung, tư duy của con người nói riêng với thế giới 
xung quanh. 

d.  Những vấn đề của xã hội, tự nhiên. 

 Đáp án: c 

2. Cơ sở lý luận nền tảng của đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng ta là: 

a.  Học thuyết về giai cấp và đấu tranh giai cấp của triết học Mác-Lênin  

b.  Phép biện chứng duy vật  

c.  Học thuyết về hình thái kinh tế – xã hội 

d.  Chủ nghĩa duy vật lịch sử 

Đáp án: c. 

3. Quyền hạn của đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được quy định như thế nào trong Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh?

a. Yêu cầu tổ chức Đoàn đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, được giúp đỡ và tạo điều kiện để phấn đấu trưởng thành.

b. Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn.

c. Được thông tin, thảo luận, chất vấn, phê bình, biểu quyết, đề nghị và bảo lưu ý kiến của mình về công việc của tổ chức Đoàn.

d. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: d

4. Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã sống và làm việc từ năm 1947- 1954 để lãnh đạo cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân pháp?

a. An toàn khu (ATK) thuộc xã Phú Đình, huyện Định hóa, tỉnh Thái Nguyên

b. Bản Dõn thuộc xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

c. Cao Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

d. Chiến Khu Vần, Tỉnh Yên Bái

Đáp án: a

5: Ban chấp hành Trung ương Đảng xác định chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trung tâm tại Hội nghị nào?

a.  Hội nghị họp tháng 10-1930

b.  Hội nghị họp tháng 11-1939

c.  Hội nghị họp tháng 11-1940

d.  Hội nghị họp tháng 5-1941

Đáp án: d


Newer news items:
Older news items:

 

Bài hát thanh niên

Video

 

Văn bản mới nhất

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Đặng Hùng
Telephone number of Đặng Hùng 0986.416.636
Ban Tuyên giáo
Telephone number of Ban Tuyên giáo 03203.894857

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết

 


fetishtube.cc youporn.red uporn