Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/tuoitreh/public_html/plugins/content/extranews.php on line 142

Đáp án bài dự thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 3 năm 2017

Email In PDF.

Đáp án bài dự thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 3 năm 2017

1. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng luận điểm nào sau đây là sai? 

a. Nhận thức cảm tính gắn liền với thực tiễn 

b. Nhận thức cảm tính chưa phân biệt được cái bản chất với cái không bản chất 

c. Nhận thức cảm tính phản ánh sai sự vật    

d. Nhận thức cảm tính chưa phản ánh đầy đủ và sâu sắc sự vật.  

Đáp án: c

2: Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương được quyết định thành lập tại Hội nghị nào của Ban chấp hành Trung ương Đảng?

a. Hội nghị họp tháng 10-1930

b. Hội nghị họp tháng 11-1939

c. Hội nghị họp tháng 11-1940

d. Hội nghị họp tháng 5-1941

Đáp án: b

3: Nền tảng của quan hệ giữa cá nhân và xã hội: 

a.  Quan hệ chính trị 

b.  Quan hệ lợi ích 

c.  Quan hệ pháp quyền 

d.  Quan hệ đạo đức 

 Đáp án: b.

4. Việc thường xuyên tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X được hiểu như thế nào?

a. Chú trọng làm theo những lời dạy của Bác, cụ thể hóa thành những tiêu chí chuẩn mực đạo đức, rèn luyện thường xuyên trong công việc của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

b.Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đoàn, ý thức tự giác của đoàn viên, thanh niên kết hợp với cơ chế kiểm tra, giám sát thông qua các biện pháp tổ chức và sinh hoạt của các cấp bộ đoàn, đặc biệt là sinh hoạt chi đoàn.

c. Tiếp tục triển khai sâu rộng Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, phát hiện, tôn vinh và nhân rộng những gương điển hình tiên tiến, đồng thời đấu tranh, phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, biểu hiện sai trái trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên.

d. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: d

5. Giải phóng dân tộc theo tư tưởng HCM ,xét về thực chất là:

a. Đánh đổ ách áp bức,thống trị của đế quốc,thực dân giành độc lập dân tộc.

b. Giành độc lập dân tộc ,hình thành nhà nước dân tộc độc lập.

c. Đánh đổ ách áp bức thống trị của đế quốc,thực dân giành độc lập dân tộc, hình thành nhà nước dân tộc độc lập và tự do lựa chọn con đường phát triển của dân tộc phù hợp với phát triển của xu thế thời đại.

d. Tất cả các đáp án trên

Đáp án: c


Newer news items:
Older news items:

 

Bài hát thanh niên

Video

 

Văn bản mới nhất

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Đặng Hùng
Telephone number of Đặng Hùng 0986.416.636
Ban Tuyên giáo
Telephone number of Ban Tuyên giáo 03203.894857

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết

 


fetishtube.cc youporn.red uporn