Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/tuoitreh/public_html/plugins/content/extranews.php on line 142

Đáp án bài dự thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 1 năm 2017

Email In PDF.

Đáp án bài dự thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 1 năm 2017

 1.  Bài thơ: "Gạo đem vào giã bao đau đớn; Gạo giã xong rồi, trắng tựa bông. Sống ở trên đời ngư­ời cũng vậy; Gian nan rèn luyện mới thành công" ở trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

a. Đường cách mệnh

b. Lịch sử nước ta

c. Tức cảnh Pác Pó

d. Nhật ký trong tù

Đáp án: d

2.  Luận  điểm  sau  đây  thuộc  lập  trường  triết  học  nào:  "Cảm  giác  là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan". 

a. Chủ nghĩa duy vật biện chứng   

b. Chủ nghĩa duy tâm chủ quan 

c. Chủ nghĩa duy tâm khách quan 

d. chủ nghĩa duy vật siêu hình

Đáp án: a

3. Để nâng cao chất lượng đoàn viên, cần thực hiện tốt các nội dung nào?

a. Đoàn viên phải thường xuyên rèn luyện nâng cao nhận thức chính trị, tính tiền phong gương mẫu và khả năng đoàn kết tập hợp thanh thiếu nhi.

b. Các cấp bộ đoàn, nhất là chi đoàn, đoàn cơ sở tăng cường tổ chức các hoạt động tạo môi trường để đoàn viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

c. Triển khai có hiệu quả chương trình "Rèn luyện đoàn viên” theo hướng sát đối tượng, phát huy yếu tố tự rèn luyện của đoàn viên. Tập trung xây dựng và quản lý có hệ thống cơ sở dữ liệu đoàn viên.

d. Tất cả đáp án trên

Đáp án: d

4. Khi nói “Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa” thì bỏ qua các yếu tố nào?

a. Bỏ qua các yếu tố kinh tế gắn với chủ nghĩa tư bản

b. Bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị của quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa

c. Bỏ qua các yếu tố chính trị và văn hóa gắn với sự tồn tại và phát triển của chủ nghĩa tư bản

d. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: b

5. Tiêu chuẩn khách quan để phân biệt các hình thái kinh tế - xã hội là: 

a. Lực lượng sản xuất 

b. Quan hệ sản xuất 

c. Chính trị, tư tưởng. 

d. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: b 


Newer news items:
Older news items:

 

Bài hát thanh niên

Video

 

Văn bản mới nhất

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Đặng Hùng
Telephone number of Đặng Hùng 0986.416.636
Ban Tuyên giáo
Telephone number of Ban Tuyên giáo 03203.894857

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết

 


fetishtube.cc youporn.red uporn