Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/tuoitreh/public_html/plugins/content/extranews.php on line 142

Đáp án bài dự thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 11 năm 2016

Email In PDF.

Đáp án bài dự thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 11 năm 2016

Câu 1.  Thời đại đồ đồng tương ứng với hình thái kinh tế – xã hội:

a.     Hình thái kinh tế – xã hội cộng sản nguyên thuỷ

b.     Hình thái kinh tế – xã hội phong kiến

c.      Hình thái kinh tế – xã hội chiếm hữu nô lệ

d.     Hình thái kinh tế – xã hội tư bản chủ nghĩa

Đáp án: c

Câu 2. Quy luật xã hội nào giữ vai trò quyết định đối với sự vận động, phát triển của xã hội?

a.     Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.

b.     Quy luật tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội

c.      Quy luật cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng

d.     Quy luật đấu tranh giai cấp

Đáp án: a

Câu 3: Ngày truyền thống của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là:

a. Ngày 26/3

b. Ngày 9/1

c. Ngày 15/5

d. Ngày 15/10

Đáp án: d

Câu 4. Trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta, chúng ta cần phải tiến hành:

a.     Phát triển lực lượng sản xuất đạt trình độ tiên tiến để tạo cơ sở cho việc xây dựng quan hệ sản xuất mới.

b.     Chủ động xây dựng quan hệ sản xuất mới để tạo cơ sở thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển

c.      Kết hợp đồng thời phát triển lực lượng sản xuất với từng bước xây dựng quan hệ sản xuất mới phù hợp.

d.     Củng cố xây dựng kiến trúc thượng tầng mới cho phù hợp với cơ sở hạ tầng

 Đáp án: c

Câu 5. Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi "Bản yêu sách của nhân dân An Nam" tới hội nghị hòa bình Vecxây vào ngày, tháng, năm nào?

a. 18-6-1919

b. 16-8-1919

c. 8-6-1919

d, 08-6-1919

Đáp án: a


Newer news items:
Older news items:

 

Bài hát thanh niên

Video

 

Văn bản mới nhất

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Đặng Hùng
Telephone number of Đặng Hùng 0986.416.636
Ban Tuyên giáo
Telephone number of Ban Tuyên giáo 03203.894857

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết

 


fetishtube.cc youporn.red uporn