Nội dung sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 8 năm 2014

Email In PDF.

BCH ĐOÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

***

Số:      /HD-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Dương, ngày     tháng 8  năm 2014

HƯỚNG DẪN

Nội dung sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 8 năm 2014

Chủ đề: “Tuổi trẻ Hải Dương – Thi đua lập thành tích chào mừng 69 năm cách mạng tháng 8/1945 và Quốc khánh 2/9”

I. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

1. Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của chi đoàn trong tháng 7 đồng thời triển khai nội dung hoạt động tháng 8.

2. Vận động đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tập trung theo chủ đề “Thi đua lập thành tích chào mừng 69 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9”

3. Ôn lại lịch sử cách mạng, truyền thống vẻ vang của quân và dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; thành tựu phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và hội nhập kinh tế quốc tế.

4. Tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên hiểu hơn về bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh 2/9; những bài học kinh nghiệm về giành và giữ chính quyền cách mạng; những thành quả vĩ đại của Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong 69 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; những nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

5. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức chính trị, mục tiêu, định hướng lý tưởng cách mạng, sự cống hiến, hy sinh của thế hệ thanh niên đi trước và trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy ước mơ, cổ vũ khát vọng của đoàn viên, thanh niên trong việc lập thân, lập nghiệp; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, học tập, lao động sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng, xung kích thực hiện nhiệm vụ mới.

6. Tuyên truyền, giới thiệu 45 năm ngày Bác Hồ để lại di chúc.

7. Tuyên truyền, giới thiệu về truyền thống của Hội LHTN Việt Nam, hướng tới chào mừng Đại hội Hội LHTN tỉnh Hải Dương lần thứ IV.

II. HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Tổ chức nghe nói chuyện truyền thống: Ban chấp hành chi đoàn mời báo cáo viên nói chuyện với đoàn viên chi đoàn về các chuyên đề, sự kiện lịch sử hoặc giao lưu, trò chuyện, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, cựu cán bộ Đoàn kể các câu chuyện lịch sử về các Anh hùng Liệt sĩ trẻ tuổi, cán bộ Đoàn, Đoàn viên thanh niên tiêu biểu. Có thể lồng ghép chiếu phim tư liệu về các sự kiện lịch sử, các Anh hùng liệt sĩ trẻ tuổi, tổ chức thi tìm hiểu về lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, truyền thống lịch sử địa phương, đơn vị, ngành nghề; tổ chức tham quan tìm hiểu phòng truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng 8/1945 và Quốc khánh 2/9, đồng thời có các hoạt động hướng tới chiến sỹ biên giới, hải đảo, vận động quyên góp quà tặng; giao lưu, kết nghĩa, viết thư thăm hỏi, động viên chiến sỹ nơi biên giới, hải đảo…

3. Khuyến khích các chi đoàn tổ chức bằng nhiều hình thức sáng tạo, tiết kiệm, hiệu quả khác.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đoàn;

- Ban Tuyên giáo TW đoàn;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- BTV các huyện, thị, thành đoàn và đoàn TT;

- Các ban Tỉnh đoàn, đơn vị trực thuộc;

- Lưu VP, TG.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

 

 

 

 

  Sái Thị Yến

 

 

Bài hát thanh niên

Video

 

Văn bản mới nhất

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Đặng Hùng
Telephone number of Đặng Hùng 0986.416.636
Ban Tuyên giáo
Telephone number of Ban Tuyên giáo 03203.894857

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết