Nội dung sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 3 năm 2014

Email In PDF.

 HƯỚNG DẪN Chủ điểm sinh hoạt chi đoàn tháng 3 năm 2014 Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2014)

BCH ĐOÀN TỈNH HÀI DƯƠNG

***

     Số:       -HD/TĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Dương, ngày     tháng 3  năm 2014

 

HƯỚNG DẪN

Chủ điểm sinh hoạt chi đoàn tháng 3 năm 2014

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2014)

----------

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền sâu rộng và tổ chức các hoạt động hưởng ứng trong đoàn viên, thanh thiếu nhi nhân kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2014) và ý nghĩa của sự ra đời của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; ngày Thể thao Việt Nam (27/3).

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Tháng Thanh niên 2014 và các nội dung nhằm xây dựng tổ chức Đoàn cơ sở vững mạnh.

- Các hoạt động cần được tổ chức trang trọng, có chất lượng, tránh hình thức, thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.  

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

- Đánh giá lại kết quả hoạt động trong tháng 2 và triển khai kế hoạch hoạt động trong Tháng Thanh niên - Tháng hoạt động cao điểm trong Năm thanh niên tình nguyện.

- Xây dựng Kế hoạch tiếp tục triển khai, tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 83 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Phấn đấu mỗi đoàn viên thanh niên có ít nhất một hành động, hoạt động, việc làm thiết thực trong tháng.

- Tổ chức ôn lại truyền thống qua các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử 83 năm của Đoàn, chú ý lồng ghép các chương trình giao lưu văn nghệ, các bài hát truyền thống; kết hợp biểu dương các gương điển hình có thành tích xuất sắc trong công tác và trong hoạt động Đoàn.

- Nâng cao ý thức và trách nhiệm của cán bộ đoàn, đoàn viên trong việc xung kích, sáng tạo, tình nguyện, hưởng ứng Năm thanh niên tình nguyện và tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị thông qua các giải pháp, mô hình cụ thể. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội: Thăm tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, về nguồn, vệ sinh môi trường... Mỗi chi đoàn đăng ký thực hiện một phần việc thanh niên hoặc một việc làm tình nguyện lập thành tích chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn.

- Tổ chức phát triển và kết nạp lớp đoàn viên mới mang tên “Lớp đoàn viên Lý Tự Trọng” đảm bảo chất lượng, trang trọng, ý nghĩa và mang tính giáo dục cao.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn trên tinh thần vui tươi, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.

- Tập trung tuyên truyền ý nghĩa ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3), ngày Thể thao Việt Nam (27/3), tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

 

Trên đây là hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn trong tháng 3/2014. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai, hướng dẫn các cơ sở Đoàn để triển khai thực hiện theo thực tế của địa phương, đơn vị.

 

Nơi nhận:

-  Ban Bí thư TW Đoàn;

-  Ban Tuyên giáo TW Đoàn;

- Các Huyện, Thị, Thành đoàn

 và Đoàn trực thuộc;                               

- Lưu  VP, Ban TG.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sái Thị Yến

 

 

 


 

 

 

 


Newer news items:
Older news items:

 

Bài hát thanh niên

Video

 

Văn bản mới nhất

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Đặng Hùng
Telephone number of Đặng Hùng 0986.416.636
Ban Tuyên giáo
Telephone number of Ban Tuyên giáo 03203.894857

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết