Nội dung sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 12 năm 2013

Email In PDF.

BCH ĐOÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

***

Số:      /HD-TĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Dương, ngày     tháng 11  năm 2013

HƯỚNG DẪN

Nội dung sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 12 năm 2013

Chủ đề: Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

(22/12/1944 - 22/12/2013)

---------

 

I. NỘI DUNG SINH HOẠT

- Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của chi đoàn trong tháng 11 và triển khai nội dung hoạt động trong tháng 12.

- Tuyên truyền về nội dung những ngày có ý nghĩa trong tháng 12:

1. 1/12/1988: Ngày thế giới phòng chống AIDS

Nhiễm virut gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (gọi tắt là HIV/AIDS) đang là một đại dịch nguy hiểm, một hiểm hoạ cho sức khoẻ, tính mạng con người trên thế giới vào những năm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21. Đại dịch AIDS còn gây ra hậu quả trầm trọng về kinh tế - xã hội ở mỗi quốc gia và tương lai nòi giống các dân tộc. Vì vậy, hội nghị thượng đỉnh về AIDS tại Paris, Pháp vào ngày 1 tháng 12 năm 1994 đã tuyên bố: “Đưa công cuộc phòng chống AIDS lên vị trí ưu tiên, huy động toàn xã hội, các ngành của nhà nước, tư nhân, các hội, kể cả những người nhiễm HIV/AIDS tham gia vao các hoạt động đa ngành, liên Chính Phủ, phi Chính Phủ, các phong trào liên kết nhằm phòng chống đại dịch….., xây dựng một thế giới không có AIDS”.

Vì ý nghĩa quan trọng của hội nghị, ngày 1/12 hàng năm đã được chọn là ngày thế giới phòng chống AIDS. Tại Việt Nam, tình hình nhiễm HIV/AIDS đang có chiều hướng gia tăng đáng lo ngại (tính đến ngày 30/0/2001 cả nước có 41.622 người nhiễm HIV, chuyển sang AIDS có 6.251 ca, số tử vong là 3.426người). Trong những năm qua, ngành y tế nói chung và cán bộ y tế nói riêng đã cùng với các ngành các cấp có những đóng góp đáng kể trong việc phòng chống HIV/AIDS. Song muốn làm tốt công tác này trước hết cần xã hội hoá để mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội được trang bị kiến thức cơ bản về phòng chống HIV/AIDS, tăng cường sự tham gia tự nguyện của mỗi cá nhân trong việc ngăn chặn đại dịch.

2. 19/12/1946: Ngày toàn quốc kháng chiến

Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, thực dân Pháp tìm mọi cách thục hiện dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa.

Bội ước Hiệp định sơ bộ 6/3/1945 và thoả ước 19/4/1945, thực dân Pháp ráo riết tăng cường lực lượng và đến tháng 11/1946, số quân của chúng đã lên tới 10 vạn. Chúng lần lượt cho quân đổ bộ trái phép vào Đà Nẵng, Đồ Sơn, Cát Bà đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn và chuẩn bị kế hoạch đánh vào cơ quan đầu não của ta ở thủ đô Hà Nội. Ngày 18 và 19/12/1946, hội nghị mở rộng Ban chấp hành Trung ương Đảng họp khẩn cấp ở Vạn Phúc, Hà Đông quyết định phát động cả nước kháng chiến và chỉ ra đường lối kháng chiến lâu dài.

Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Người nói: Chúng ta muốn hoà bình, chúng bắt chúng ta nhân nhượng. nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới. Vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa.

Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.

Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên. Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ ngưới già, người trẻ, không phân biệt tôn giáo, đảng phái, dân tộc, hễ là người Việt thì phải đứng lên chống thực dân Pháp. Ai có súng cầm súng, ai có gươm cầm gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc, ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.

Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân giờ cứu nước đã đến, ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước…”

Đáp lời kêu gọi cứu nước của chủ tịch Hồ Chí Minh, theo đường lối kháng chiến đúng đắn do Đảng vạch ra, thanh niên cả nước cùng toàn dân nhất tề đứng lên giết giặc cứu nước. Đêm 19/12/1946, tiếng súng giết giặc của thủ đô Hà Nội đã nổ, mở đầu cuộc kháng chiến. Quân và dân cả nước cũng đã vùng lên kháng chiến và giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, giữ vững độc lập, chủ quyền dân tộc ta

3. Vui lòng chờ...22/12/1946: Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam - Ngày Quốc phòng toàn dân

Ngày 22/12/1944, theo chỉ thị của Hồ Chủ tịch, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập tại một khu rừng nằm giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo thuộc châu Nguyên Bình, Cao Bằng. Đồng chí Võ Nguyên Giáp được Hồ Chủ tịch ủy nhiệm lãnh đạo, đội biên chế thành 3 tiểu đội do đồng chí Hoàng Sâm làm đội trưởng và đồng chí Xích Thắng làm chính trị viên.

Đội chỉ có 34 chiến sĩ với 34 cây súng nhưng đều là những chiến sĩ kiên cường của công nông được chọn lọc từ các đội du kích ở Cao-Bắc-Lạng, một số đã học quân sự ở nước ngoài, hầu hết đã qua chiến đấu và điều quan trọng hơn cả là không có ai không có nợ máu với đế quốc và phong kiến.

Việc thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với lịch sử quân đội ta. Chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân của Hồ Chủ tịch tuy ngắn nhưng rất súc tích bao gồm các vấn đề chủ yếu về đường lối quân sự của Đảng ta: vấn đề kháng chiến toàn dân, động viên và vũ trang toàn dân, nguyên tắc xây dựng lực lượng võ trang cách mạng, phương châm xây dựng 3 thứ quân, phương thức hoạt động kết hợp quân sự với chính trị của lực lượng võ trang, nguyên tắc tác chiến và chiến thuật du kích của lực lượng võ trang, Hồ Chủ tịch nói: "... Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là đội đàn anh mong cho chóng có những đội đàn em khác. Tuy lúc đầu qui mô của nó còn nhỏ, nhưng tiền đồ của nó rất vẻ vang. Nó là khởi điểm của Giải phóng quân, nó có thể đi suốt từ Nam chí Bắc, khắp đất nước Việt Nam chúng ta".

Chính vì ý nghĩa đó, ngày 22.12.1944 được chọn làm ngày kỷ niệm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Năm 1990, theo nghị quyết số 2 Bộ Chính trị, ngày 22/12 hàng năm trở thành ngày hội Quốc phòng toàn dân.

II. HÌNH THỨC TỔ CHỨC SINH HOẠT CHI ĐOÀN

 Căn cứ vào đặc điểm tình hình và điều kiện của địa phương, đơn vị lựa chọn,  nghiên cứu các hình thức sinh hoạt phù hợp và có thể tổ chức một số hoạt động sau:

- Chiếu phim tư liệu, đọc tài liệu tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của Quân Đội Nhân dân Việt Nam, đường Hồ Chí Minh trên biển, kiến thức cơ bản về vùng biển, vùng trời thuộc chủ quyền Việt Nam.

- Tùy vào điều kiện cụ thể tổ chức các diễn đàn, tọa đàm với các nhân vật, nhân chứng lịch sử, cuộc thi, các buổi nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt chi đoàn, chi hội góp phần tuyên truyền cho đoàn viên, thanh thiếu niên hiểu rõ ý nghĩa của Quân đội nhân dân Việt Nam và từ đó những lớp thanh niên trẻ ngày nay cần phải có những hành động cụ thể để phát huy những truyền thống quý báu đó, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

- Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; thăm hỏi, giúp đỡ các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hải Dương đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai, hướng dẫn các cơ sở Đoàn thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đoàn;

- Ban Tuyên giáo TW đoàn;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Ban Dân vận tỉnh ủy

- BTV các huyện, thị, thành đoàn

 và đoàn TT;

- Các ban Tỉnh đoàn, đơn vị trực thuộc;

- Lưu VP, TG.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

 

 

 

 

 

 

 

Bài hát thanh niên

Video

 

Văn bản mới nhất

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Đặng Hùng
Telephone number of Đặng Hùng 0986.416.636
Ban Tuyên giáo
Telephone number of Ban Tuyên giáo 03203.894857

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết