Nội dung sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 10 năm 2013

Email In PDF.

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TỈNH HẢI DƯƠNG

***

Số:        /HD-ĐTN

 

 

 

Hải Dương, ngày 3 tháng 10  năm 2013

 

 

 

HƯỚNG DẪN

Nội dung sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 10 năm 2013

Chủ đề: Học tập gương sáng đồng chí Lý Tự Trọng

--------

 

I. NỘI DUNG SINH HOẠT

- Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của chi đoàn trong tháng 9 và triển khai nội dung hoạt động trong tháng 10.

- Tuyên truyền, thông tin để đoàn viên hiểu, nắm bắt được tính cần thiết, vai trò, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn trong đoàn kết, tập hợp thanh niên; về các cách thức, kết quả và giới thiệu những phương thức mới trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên của Đoàn tại địa phương, đơn vị trong giai đoạn hiện nay.

- Thông tin cho ĐVTN về một số tình hình đang được dư luận xã hội quan tâm.

- Tuyên truyền, chào mừng về ý nghĩa lịch sử của các sự kiện: Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2013); Ngày Dân vận cả nước 15/10; 57 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2013); 99 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng (20/10/1914 -20/10/2013); 83 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2013); Tuyên truyền Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

- Tuyên truyền về Đại hội Hội Sinh viên tỉnh Hải Dương lần thứ II, nhiệm kỳ 2013 – 2018.

II. HÌNH THỨC TỔ CHỨC SINH HOẠT CHI ĐOÀN

 Căn cứ vào đặc điểm tình hình và điều kiện của địa phương, đơn vị lựa chọn, nghiên cứu các hình thức sinh hoạt phù hợp và có thể tổ chức một số hoạt động sau:

- Tổ chức sinh hoạt truyền thống kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2013), có thể kết hợp với việc kết nạp hội viên mới, biểu dương, tôn vinh những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong công tác Đoàn, Hội và phong trào TTN.

- Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, cuộc thi, các buổi nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt chi đoàn, chi hội…Thảo luận câu nói của đồng chí Lý Tự Trọng: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác” góp phần tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên hiểu rõ ý nghĩa, lý tưởng cách mạng câu nói trên.

- Phối hợp tổ chức truyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam tại các chi đoàn với các cuộc thi khéo tay, thi giao lưu văn nghệ dành cho các bạn nữ tại các chi đoàn.

- Tuyên truyền Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) gắn với hướng dẫn, khuyến khích, hỗ trợ thanh niên làm kinh tế, biểu dương những thanh niên làm kinh tế giỏi...

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1. Chi đoàn rà soát lại các công việc của tháng qua, xây dựng chương trình hoạt động cho tháng tới đồng thời báo cáo, xin ý kiến cấp ủy trước khi tổ chức sinh hoạt. Thông báo cho ĐVTN biết về thời gian, địa điểm và nội dung của buổi sinh hoạt chi đoàn.

2. Họp chi đoàn, phân công đoàn viên đảm nhận và chuẩn bị một số nội dung công việc liên quan.

3. Có thể mời cấp ủy, đoàn viên, thanh niên, các chi đoàn kết nghĩa đến sinh hoạt theo thời gian, địa điểm đã chọn.

Trên đây là hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 10/2013. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hải Dương yêu cầu Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai, hướng dẫn các cơ sở Đoàn để triển khai thực hiện theo thực tế của địa phương, đơn vị.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đoàn;

- Ban Tuyên giáo TW đoàn;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- BTV các huyện, thị, thành Đoàn

và Đoàn TT;

- Các ban Tỉnh đoàn, đơn vị trực thuộc;

- Lưu VP, TG.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

 

Sái Thị Yến

 

 

Bài hát thanh niên

Video

 

Văn bản mới nhất

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Đặng Hùng
Telephone number of Đặng Hùng 0986.416.636
Ban Tuyên giáo
Telephone number of Ban Tuyên giáo 03203.894857

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết