THÔNG TIN Về tổ chức Đoàn, Hội LHTN tỉnh Hải Dương năm 2014

Email In PDF.

 THÔNG TIN

Về tổ chức Đoàn, Hội  LHTN tỉnh Hải Dương năm 2017

----------------------

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Tỉnh đoàn Hải Dương và các đơn vị trực thuộc (sơ đồ tổ chức bộ máy):

2.Tổng số cán bộ của cơ quan Tỉnh đoàn Hải Dương (tính đến 10/02/2017): 31

   - Nam: 17                         - Nữ: 14

   - Biên chế: 21                  - Hợp đồng: 10

Trong đó:

+ Thường trực Tỉnh đoàn:                                                              03 đồng chí

+ Ban Tổ chức - Kiểm tra (Thường trực UBKT):                          03 đồng chí

+ Ban Tuyên giáo (Thường trực Website):                                    03 đồng chí

+ Ban Công tác thiếu nhi (Thường trực Hội đồng Đội):               04 đồng chí

+ Ban Thanh niên Trường học (Thường trực Hội SV):                 04 đồng chí

+ Ban Thanh niên nông thôn, Công nhân và Đô thị:                    03 đồng chí

+ Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên (Thường trực Hội LHTN):   04 đồng chí

+ Văn phòng:                                                                                07 đồng chí

3. Trình độ học vấn của đội ngũ cán bộ

   - Cao đẳng: 1

   - Đại học: 22

   - Thạc sĩ: 8

4. Trình độ lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ

   - Sơ cấp: 22

   - Trung cấp: 1

   - Cao cấp: 7

5. Tuổi trung bình của đội ngũ cán bộ: 30.5 tuổi

6. Cơ sở vật chất của cơ quan

a. Thuận lợi:

- Trụ sở làm việc 4 tầng, trong đó mỗi Ban, bộ phận có 2 phòng làm việc, 02 máy điều hòa, 01 máy điện thoại cố định, 01 máy in, 01 bộ bàn ghế tiếp khách, 01 máy vi tính/ 01 cán bộ, mỗi cán bộ được trang bị 01 bộ bàn ghế làm việc.

- Trụ sở cơ quan, khu hoạt động ngoài trời dành cho thanh niên nằm trên trục đường trung tâm của thành phố, thuận tiện giao thông, liên lạc và tổ chức hoạt động tập trung, sự kiện.

- Phương tiện: Có 02 xe ô tô con.

- Website của Tỉnh đoàn: tuoitrehaiduong.vn có cán bộ IT phụ trách, thông tin được cập nhật thường xuyên

   b. Khó khăn:

  Một số trang thiết bị như bàn ghế, tủ tài liệu, tăng âm loa máy, máy chiếu bị hỏng, thường xuyên phải huy động của các đơn vị trực thuộc khi cần sử dụng.

7. Khái quát điểm mạnh, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

a. Điểm mạnh:

- Công tác Đoàn và phong trào TTN tỉnh Hải Dương luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ thường xuyên quan tâm chỉ đạo kịp thời. Đoàn thanh niên được tham gia các kỳ họp giao Ban với cấp ủy, chính quyền, các Ban Đảng hàng tháng, quý để báo cáo kết quả công tác, phương hướng nhiệm vụ công tác và nghe ý kiến chỉ đạo, định hướng của cấp ủy, chính quyền;

- Công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các sở, ban, ngành đoàn thể được chủ động, sáng tạo, khoa học, bài bản, hiệu quả;

- Tổ chức bộ máy, cán bộ của các cấp bộ Đoàn nhất là đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách thường xuyên được kiện toàn, củng cố đảm bảo số lượng, chất lượng, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng công tác tham mưu, chỉ đạo, lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào TTN.

- Kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất của Đoàn luôn được các cấp ủy Đảng, HĐND, UBND quan tâm đảm bảo điều kiện hoạt động.

- Công tác xã hội hóa luôn là thế mạnh của Tỉnh đoàn Hải Dương, thông qua việc phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế xã hội, doanh nghiệp nhằm huy động tối đa nguồn lực cho hoạt động phong trào và công tác chăm lo hỗ trợ đoàn viên, thanh thiếu nhi.

 b. Khó khăn trong quá trình thực hiện:

- Đối tượng đoàn viên thanh niên khu vực nông thôn không ổn định, thường xuyên phải đi xa nhà để làm ăn, mưu cầu cuộc sống do vậy ảnh hưởng trực tiếp đến việc duy trì sinh hoạt và tham gia các phong trào tại địa phương.

- Đối tượng thanh niên công nhân tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh rất đa dạng, đến từ 43 tỉnh, thành trong cả nước, thời gian làm việc theo ca, kíp, các chủ doanh nghiệp không quan tâm đến việc thành lập tổ chức Đoàn, Hội; trong các khu, cụm công nghiệp thiếu điểm vui chơi, nhà ở công nhân tập trung, do vậy rất khó khăn cho công tác tập hợp và tổ chức các hoạt động.

- Công tác luân chuyển cán bộ Đoàn (đầu ra) chậm; việc củng cố, kiện toàn tổ chức Chi đoàn khối nông thôn gặp nhiều khó khăn; độ tuổi cán bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở còn cao chưa đáp ứng Quy chế cán bộ Đoàn thanh niên.

- Một bộ phận cán bộ Đoàn nhất là cấp cơ sở còn hạn chế về kỹ năng, nghiệp vụ công tác, chưa tự giác, tâm huyết với công việc do cơ chế kinh tế thị trường hiện nay; khả năng tự học, tự nghiên cứu của một số cán bộ còn hạn chế, chưa chủ động trong hội nhập quốc tế.

- Nội dung, hình thức công tác tập huấn bồi dưỡng cán bộ Đoàn, công tác tuyên truyền chưa được đổi mới thường xuyên để phù hợp với yêu cầu công tác trong tình hình mới.

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TÌNH HÌNH ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN VÀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC ĐOÀN:

1. Thông tin về dân số và dân số thanh niên:

Toàn tỉnh có trên 1,8 triệu dân, trong đó có gần 45 vạn thanh niên chiếm 30% dân số và 45% lực lượng lao động xã hội của tỉnh. Thanh niên nông thôn chiếm 38,2%; thanh niên học sinh, sinh viên chiếm 20,5%; thanh niên công nhân chiếm 20,5%; thanh niên công chức, viên chức chiếm 6%; thanh niên đô thị chiếm 10,8%; thanh niên lực lượng vũ trang chiếm 2,5%; thanh niên dân tộc, tôn giáo chiếm 1%; thanh niên đi lao động, du học nước ngoài chiếm 0,5%.

2. Một số nhận định khái quát về tình hình thanh niên Hải Dương:

a. Ưu điểm:

- Luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có thái độ chính trị tích cực, luôn chủ động tham gia các hoạt động xã hội, có tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tích cực, chủ động vươn lên làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội.

- Tích cực tham gia nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học trong học tập, lao động, sản xuất kinh doanh; thanh niên nông thôn tích cực ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển CLB nuôi trồng thủy sản, chủ động lập thân, lập nghiệp và có nhiều mô hình thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi,...

- Luôn tự rèn luyện nâng cao sức khỏe thể chất tinh thần, các phong trào và các môn thể thao thế mạnh luôn được phát huy như: bóng bàn, cầu lông, bơi, bóng đá thiếu niên nhi đồng và nhiều môn thể thao khác được triển khai, duy trì và phát triển trong nhà trường, cộng đồng và xã hội.

- Nhận thức của thanh niên về vai trò, vị trí, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc xây dựng và giữ gìn nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, có tinh thần đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực của xã hội.

- Trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tay nghề, sức khỏe, ý thức tôn trọng pháp luật, tác phong làm việc công nghiệp của thanh niên từng bước được nâng lên.

b. Hạn chế:

- Một bộ phận thanh niên có lối sống thực dụng, thích hưởng thụ, lười lao động, ý thức chấp hành pháp luật kém.

- Một số thanh niên còn biểu hiện tư tưởng và thái độ lệch lạc trong học tập, rèn luyện nhất là tư tưởng chạy theo bằng cấp không chú ý đến trình độ chuyên môn; chất lượng nguồn nhân lực trong thanh niên còn thấp, chưa đáp ứng được thị trường lao động.

- Tính độc lập trong công tác và khả năng làm việc nhóm trong thanh niên còn yếu, một bộ phận thanh niên còn thiếu kiến thức thực hành, giao tiếp tiếng Anh còn yếu (đối với thanh niên làm việc ở môi trường liên doanh, hợp tác với nước ngoài) và thiếu kỹ năng cần thiết cho yêu cầu phát triển, hội nhập.

- Khả năng cán bộ Đoàn chuyên trách từ tỉnh xuống cơ sở tỷ lệ nói được tiếng anh còn thấp; một số cán bộ Đoàn chưa tâm huyết, thiếu tính tư duy sáng tạo để đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn, phong trào thanh niên, tình hình phát triển thanh niên và quá trình hội nhập hiện nay.

- Tỷ lệ thanh niên công nhân có tác phong, ý thức, kỷ luật lao động nhất là lao động đòi hỏi có trình độ chuyên môn hóa, ý thức, trách nhiệm, tính kỷ luật trong lao động của thanh niên vẫn còn chiếm tỷ lệ cao. Công tác quản lý, sử dụng lao động là thanh niên theo đúng chuyên ngành đào tạo còn bất cập, gây lãng phí, và chưa phát huy hết khả năng làm việc.

3. Thông tin về hệ thống tổ chức Đoàn, Hội, Đội, CLB và số liệu về đoàn viên, thanh niên được tập hợp:

3.1. Tổ chức Đoàn thanh niên:

   - Số đoàn viên trong tỉnh: 112.753

   - Số đơn vị huyện, thị, thành đoàn: 12

- Số đơn vị tương đương huyện, thị, thành đoàn: 4

- Số Đoàn trường ĐH, CĐ trực thuộc Tỉnh đoàn: 10

   - Số đơn vị Đoàn xã, phường, thị trấn: 265

   - Số đơn vị tương đương Đoàn xã, phường: 367

   - Tổng số chi đoàn: 4.119

3.2. Tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh:

- Số hội viên: 417.200

- Hội cấp huyện, thị, thành phố: 12

- Hội cấp xã, phường, thị trấn: 265

- Số đơn vị tương đương Hội cấp xã, phường, thị trấn: 86

3.3. Tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh:

- Số hội viên: 23.600

- Hội sinh viên cấp trường: 7

- Số Chi hội: 520

3.4. Tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh (Hội đồng Đội tỉnh):

    - Số Đội viên: 219.000

    - Hội đồng Đội cấp huyện: 12

    - Hội đồng Đội cấp xã: 265

    - Liên đội: 532

3.5. Tổ chức Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh:

    - Số hội viên: 155

    - Hội, CLB DNT cấp huyện: 2

3.6. Câu lạc thầy thuốc trẻ tỉnh:

    - Số hội viên: 350

    - CLB cấp huyện: 12

3.7. Câu lạc bộ văn nghệ sỹ trẻ tỉnh:

    - Số hội viên: 52

3.8. Câu lạc bộ kiến trúc sư – xây dựng trẻ tỉnh:

     - Số hội viên: 198

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 08 Tháng 2 2017 16:14 )  

Bài hát thanh niên

Video

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Đặng Hùng
Telephone number of Đặng Hùng 0986.416.636
Ban Tuyên giáo
Telephone number of Ban Tuyên giáo 03203.894857

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết