Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Email In PDF.

Sáng 07-11, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) tới Ban Chấp hành Đảng bộ Khối

và 154 lãnh đạo chủ chốt của 77 đảng bộ, chi bộ cơ sở.

 

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) như: tình hình kinh tế- xã hội năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là 3 đột phá chiến lược: kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô gắn với tái cơ cấu kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW8 (khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thảo luận và nhất trí Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; thảo luận và thống nhất quyết định thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XII của Đảng và cho ý kiến về Dự thảo Quy chế bầu cử trong Đảng.

Cụ thể hóa các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục quán triệt, triển khai nội dung hội nghị tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong Khối. Đây là tiền đề quan trọng nhằm thống nhất tư tưởng, nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, làm cơ sở cho việc nghiên cứu, học tập và triển khai, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị TW8 (khóa XI) trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đạt hiệu quả cao./.

tuyengiao.haiduong.org.vn


Newer news items:
Older news items:

 

Bài hát thanh niên

Video

 

Văn bản mới nhất

Tin đọc nhiều

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Đặng Hùng
Telephone number of Đặng Hùng 0986.416.636
Ban Tuyên giáo
Telephone number of Ban Tuyên giáo 03203.894857

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết