Thứ Bảy, Tháng Chín 23, 2023
Trang chủLý luận trẻ

Lý luận trẻ

Việt Nam quan tâm, bảo đảm quyền của các dân tộc

Nhiều năm qua, Việt Nam luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đồng thời thực hiện nghiêm...

Không thể phủ nhận những thành tựu phát triển đất nước của Việt Nam trong công cuộc đổi mới

(TG) - Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước được gần 40 năm và đạt rất nhiều...

Bệnh sính thành tích và “nghệ thuật” che giấu khuyết điểm

Thành tích là kết quả tốt đẹp do sự cố gắng, nỗ lực mà đạt được. Thành tích đi liền với biểu dương, khen...

Chống biểu hiện cơ hội về chính trị trong Đảng – nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên

Cơ hội chính trị bao hàm nhiều đối tượng khác nhau ở trong và ngoài Đảng nhưng đều mang điểm chung là có nhận...

Chống biểu hiện cơ hội về chính trị trong Đảng – nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên

Cơ hội chính trị bao hàm nhiều đối tượng khác nhau ở trong và ngoài Đảng nhưng đều mang điểm chung là có nhận...

Đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái về việc lấy phiếu tín nhiệm trong công tác cán bộ của Đảng

(TG) - Đầu năm 2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 96-QĐ/TƯ về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức...

Quân đội nhân dân Việt Nam – Lực lượng tiên phong, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(TG) - Gìn giữ và phát triển tư tưởng của Đảng trong Quân đội chính là bảo vệ tính khoa học, cách mạng của chủ...

jo Không thể xuyên tạc bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

(TG) -  Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã...

Cần chiến dịch quy mô lớn để chặn, hạ các trang phim lậu

Để giải quyết dứt điểm tình trạng các trang phim phát hành hàng nghìn bộ phim nhưng không có bản quyền, Bộ Thông tin...

CẦN NGĂN CHẶN TRÀO LƯU MẶC ĐỒ LÍNH MỸ, NGỤY RA ĐƯỜNG

THẠCH TÂM (LĐ online) - Đất nước đã 48 năm thống nhất. Đảng và Nhà nước ta đang thực hiện chủ trương “Hòa hợp dân...

CHUYÊN MỤC BÀI VIẾT

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

XEM NHIỀU