Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 2, 2023
Trang chủCông tác giáo dụcBÌNH GIANG: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRUYÊN TRUYỀN...

BÌNH GIANG: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN NGHỊ QUYẾT CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC

Ngày 10/5/2023, BTV Huyện đoàn Bình Giang tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho gần 100 cán bộ, ĐVTN trên địa bàn huyện.

Việc nâng cao chất lượng tuyên truyền, học tập, quán triệt giúp các cấp bộ Đoàn, ĐVTN nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, các chính sách pháp luật của nhà nước. Từ đó, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ gắn với thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra, đồng thời giúp đội ngũ cán bộ, ĐVTN xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết một cách thiết thực, phù hợp.

Việc học tập, quán triệt, phổ biến nghị quyết và chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, quyết định sự thành công của từng nghị quyết và chủ trương nói riêng, uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng nói chung. Qua đó, nhận diện tốt, nâng cao hơn nữa, phát huy chính sách và pháp luật của Nhà nước của thanh niên huyện Bình Giang 

Bài liên quan
spot_img

Tin xem nhiều

Bình luận mới

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img